Detail publikace

Vliv režimu dvoufázového toku na kvalitu spreje

OTÁHAL, J. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M. SLÁMA, J.

Originální název

Vliv režimu dvoufázového toku na kvalitu spreje

Český název

Vliv režimu dvoufázového toku na kvalitu spreje

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Při výzkumu zabývajícím se problematikou effervescent atomizace byly pomocí laserového diagnostického systému PDA (Phase Doppler Analyzer) zkoumány vlivy ovlivňující kvalitu výsledného spreje. V první fázi výzkumu byl kladen důraz především na vliv geometrie zkoumaných trysek a na vliv parametrů nastavení provozního režimu (tlak a průtok kapaliny a plynu). Po vyhodnocení první fáze výzkumu bylo nutné se věnovat procesům vlastního vzniku dvoufázového toku uvnitř trysek. Z tohoto důvodu byla navržena a vyrobena zjednodušená jednootvorová transparentní effervescent tryska z plexiskla. Pro zkoumání procesů uvnitř trysky byla využita i vysokorychlostní kamera. Příspěvek se zabývá zkoumáním charakteristik vznikajícího spreje, který je generován transparentní tryskou s různými provozními režimy, které budou charakterizovat typ dvoufázového toku v Bakerově mapě.

Český abstrakt

Při výzkumu zabývajícím se problematikou effervescent atomizace byly pomocí laserového diagnostického systému PDA (Phase Doppler Analyzer) zkoumány vlivy ovlivňující kvalitu výsledného spreje. V první fázi výzkumu byl kladen důraz především na vliv geometrie zkoumaných trysek a na vliv parametrů nastavení provozního režimu (tlak a průtok kapaliny a plynu). Po vyhodnocení první fáze výzkumu bylo nutné se věnovat procesům vlastního vzniku dvoufázového toku uvnitř trysek. Z tohoto důvodu byla navržena a vyrobena zjednodušená jednootvorová transparentní effervescent tryska z plexiskla. Pro zkoumání procesů uvnitř trysky byla využita i vysokorychlostní kamera. Příspěvek se zabývá zkoumáním charakteristik vznikajícího spreje, který je generován transparentní tryskou s různými provozními režimy, které budou charakterizovat typ dvoufázového toku v Bakerově mapě.

Klíčová slova

effervescent tryska, režim dvoufázového toku, střední velikost kapek

Rok RIV

2005

Vydáno

01.01.2005

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Blansko

Strany od

46

Strany do

47

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT15544,
 author="Jan {Otáhal} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha} and Jaroslav {Sláma}",
 title="Vliv režimu dvoufázového toku na kvalitu spreje",
 annote="Při výzkumu zabývajícím se problematikou effervescent atomizace byly pomocí laserového diagnostického systému PDA (Phase Doppler Analyzer) zkoumány vlivy ovlivňující kvalitu výsledného spreje. V první fázi výzkumu byl kladen důraz především na vliv geometrie zkoumaných trysek a na vliv parametrů nastavení provozního režimu (tlak a průtok kapaliny a plynu). Po vyhodnocení první fáze výzkumu bylo nutné se věnovat procesům vlastního vzniku dvoufázového toku uvnitř trysek. Z tohoto důvodu byla navržena a vyrobena zjednodušená jednootvorová transparentní effervescent tryska z plexiskla. Pro zkoumání procesů uvnitř trysky byla využita i vysokorychlostní kamera. Příspěvek se zabývá zkoumáním charakteristik vznikajícího spreje, který je generován transparentní tryskou s různými provozními režimy, které budou charakterizovat typ dvoufázového toku v Bakerově mapě.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Setkání kateder hydromechaniky a termomechaniky",
 chapter="15544",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2005",
 month="january",
 pages="46",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}