Detail publikace

Koncepce řešení kalového hospodářství středních ČOV ve světle nové legislativy EU

HLAVÍNEK, P. CHORAZY, T. RAČEK, J. ŠEVČÍK, J.

Originální název

Koncepce řešení kalového hospodářství středních ČOV ve světle nové legislativy EU

Český název

Koncepce řešení kalového hospodářství středních ČOV ve světle nové legislativy EU

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zamřuje na současný stav řešení kalového hospodářství na středních čistírnách odpadních vod a představuje koncepci řešení do budoucna s ohledem na novou legislativu Evropské unie (EU). Kalové hospodářství na čistírnách odpadních vod se stává jedním z důležitých témat diskutovaných v EU v rámci cirkulární ekonomiky. Toto aktuální téma je v mnoha členských zemí EU spjato se zákazem skládkování a přímé aplikace kalu do zemědělské půdy. Současná omezení aplikace čistírenských kalů do zemědělství jsou spojena zejména s obsahem těžkých kovů v čistírenském kalu, mikropolutantů a mikroplastů. Jako perspektivní technologie kalového hospodářství na čistírnách odpadních vod se jeví termické zpracování čistírenských kalů jako je spalování, zplyňování, torefakce a pyrolýza. Pyrolýza představuje metodu materiálové transformace čistírenského kalu jako odpadu do podoby následujících využitelných produktů: pevný uhlíkatý produkt (biochar), pyrolýzní olej a pyrolýzní plyn. V rámci článku budou naznačeny možnosti řešení kalového hospodářství středních ČOV a diskutovány koncepce zaměřené na materiálovou transformaci kalů a využití surovin z kalů.

Český abstrakt

Článek se zamřuje na současný stav řešení kalového hospodářství na středních čistírnách odpadních vod a představuje koncepci řešení do budoucna s ohledem na novou legislativu Evropské unie (EU). Kalové hospodářství na čistírnách odpadních vod se stává jedním z důležitých témat diskutovaných v EU v rámci cirkulární ekonomiky. Toto aktuální téma je v mnoha členských zemí EU spjato se zákazem skládkování a přímé aplikace kalu do zemědělské půdy. Současná omezení aplikace čistírenských kalů do zemědělství jsou spojena zejména s obsahem těžkých kovů v čistírenském kalu, mikropolutantů a mikroplastů. Jako perspektivní technologie kalového hospodářství na čistírnách odpadních vod se jeví termické zpracování čistírenských kalů jako je spalování, zplyňování, torefakce a pyrolýza. Pyrolýza představuje metodu materiálové transformace čistírenského kalu jako odpadu do podoby následujících využitelných produktů: pevný uhlíkatý produkt (biochar), pyrolýzní olej a pyrolýzní plyn. V rámci článku budou naznačeny možnosti řešení kalového hospodářství středních ČOV a diskutovány koncepce zaměřené na materiálovou transformaci kalů a využití surovin z kalů.

Klíčová slova

Nakládání s čistírenským kalem, sušení čistírenského kalu, spalování, pyrolýza

Vydáno

17.10.2018

Nakladatel

Asociácia čistiarenských expertov SR

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-973196-0-1

Kniha

Odpadové vody 2018

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

6

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT150743,
 author="Petr {Hlavínek} and Tomáš {Chorazy} and Jakub {Raček} and Jan {Ševčík}",
 title="Koncepce řešení kalového hospodářství středních ČOV ve světle nové legislativy EU",
 annote="Článek se zamřuje na současný stav řešení kalového hospodářství na středních čistírnách odpadních vod a představuje koncepci řešení do budoucna s ohledem na novou legislativu Evropské unie (EU). Kalové hospodářství na čistírnách odpadních vod se stává jedním z důležitých témat diskutovaných v EU v rámci cirkulární ekonomiky. Toto aktuální téma je v mnoha členských zemí EU spjato se zákazem skládkování a přímé aplikace kalu do zemědělské půdy. Současná omezení aplikace čistírenských kalů do zemědělství jsou spojena zejména s obsahem těžkých kovů v čistírenském kalu, mikropolutantů a mikroplastů. Jako perspektivní technologie kalového hospodářství na čistírnách odpadních vod se jeví termické zpracování čistírenských kalů jako je spalování, zplyňování, torefakce a pyrolýza. Pyrolýza představuje metodu materiálové transformace čistírenského kalu jako odpadu do podoby následujících využitelných produktů: pevný uhlíkatý produkt (biochar), pyrolýzní olej a pyrolýzní plyn. V rámci článku budou naznačeny možnosti řešení kalového hospodářství středních ČOV a diskutovány koncepce zaměřené na materiálovou transformaci kalů a využití surovin z kalů.",
 address="Asociácia čistiarenských expertov SR",
 booktitle="Odpadové vody 2018",
 chapter="150743",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Asociácia čistiarenských expertov SR",
 year="2018",
 month="october",
 pages="1--6",
 publisher="Asociácia čistiarenských expertov SR",
 type="conference paper"
}