Detail publikace

Příprava a povrchová úprava nanomateriálů v systémech plazma-kapalina

KRČMA, F. KOZÁKOVÁ, Z.

Originální název

Preparation and surface treatment of nanomaterials in plasma-liquid systems

Český název

Příprava a povrchová úprava nanomateriálů v systémech plazma-kapalina

Anglický název

Preparation and surface treatment of nanomaterials in plasma-liquid systems

Typ

různé

Jazyk

en

Originální abstrakt

This review paper deals with plasmas-liquid methods for preparation and surface treatment of nanomaterials. Nanoparticles can be formed using DC or AC discharges operating directly in the liquid or using discharges in gaseous phase in contact with liquids. A special attention is given also to discharges created in liquid by pulsed laser irradiation. Nanoparticles can be formed from inorganic salt water solution as a precursor or from bulk material which can be dissolved/evaporated directly by plasma. Organic solutions can be used for the carbon based nanostructures creation, too. The surface treatment of already existing nanomaterials by the discharges generated directly in the liquid phase can lead to their anti-agglomeration properties. Nanoparticles prepared/treated under various operational conditions can be commonly characterized by ultraviolet-visible spectroscopy (UV-Vis), scanning (SEM) or transmission (TEM) electron microscopies, dynamic laser light scattering (DLSC), etc. Prepared nanoparticles can be used in various applications like material engineering, biomedicine and other advanced technologies.

Český abstrakt

Tento přehledový článek se zabývá přípravou a povrchovými úpravami nanomateriálů metodami založenými na interakci plazmatu s kapalinou. Nanočástice mohou být produkovány stejnosměrnými i střídavými výboji přímo v kapalině nebo interakcí výboje v plynné fázi s kapalinou. Speciální pozornost je věnována výbojům generovaným v kapalině pomocí pulsního laserového záření. Nanočástice se mohou vytvářet z anorganických roztoků jako prekurzorů nebo z pevného materiálu, který je rozpouštěn či vypařen přímým účinkem plazmatu. Organické roztoky mohou být také využity pro tvorbu uhlíkatých nanostruktur. Povrchové úpravy výbojem přímo v kapalné fázi již existujících nanomateriálů mohou vést k anti-aglomeračním vlastnostem. Nanočástice připravené nebo upravené za různých pracovních podmínek mohou být jednoduše charakterizovány UV-Vis spektrometrií, rastrovací (SEM) nebo transmisní (TEM) elektronovou mikroskopií, dynamickým rozptylem světla (DLSC) apod. Připravené nanočástice mohou být využity v různých aplikacích jako je materiálové inženýrství, biomedicína či jiné pokročilé technologie.

Anglický abstrakt

This review paper deals with plasmas-liquid methods for preparation and surface treatment of nanomaterials. Nanoparticles can be formed using DC or AC discharges operating directly in the liquid or using discharges in gaseous phase in contact with liquids. A special attention is given also to discharges created in liquid by pulsed laser irradiation. Nanoparticles can be formed from inorganic salt water solution as a precursor or from bulk material which can be dissolved/evaporated directly by plasma. Organic solutions can be used for the carbon based nanostructures creation, too. The surface treatment of already existing nanomaterials by the discharges generated directly in the liquid phase can lead to their anti-agglomeration properties. Nanoparticles prepared/treated under various operational conditions can be commonly characterized by ultraviolet-visible spectroscopy (UV-Vis), scanning (SEM) or transmission (TEM) electron microscopies, dynamic laser light scattering (DLSC), etc. Prepared nanoparticles can be used in various applications like material engineering, biomedicine and other advanced technologies.

Klíčová slova

systémy plazma-kapalina, výboje s kapalinami, tvorba nanočástic, povrchové úpravy nanomateriálů, anti-aglomerace

Vydáno

01.10.2018

Nakladatel

Torus Press

Místo

Moskva

Strany od

1

Strany do

10

Strany počet

10

BibTex


@misc{BUT149213,
 author="František {Krčma} and Zdenka {Kozáková}",
 title="Preparation and surface treatment of nanomaterials in plasma-liquid systems",
 annote="This review paper deals with plasmas-liquid methods for preparation and surface treatment of nanomaterials. Nanoparticles can be formed using DC or AC discharges operating directly in the liquid or using discharges in gaseous phase in contact with liquids. A special attention is given also to discharges created in liquid by pulsed laser irradiation. Nanoparticles can be formed from inorganic salt water solution as a precursor or from bulk material which can be dissolved/evaporated directly by plasma. Organic solutions can be used for the carbon based nanostructures creation, too. The surface treatment of already existing nanomaterials by the discharges generated directly in the liquid phase can lead to their anti-agglomeration properties. Nanoparticles prepared/treated under various operational conditions can be commonly characterized by ultraviolet-visible spectroscopy (UV-Vis), scanning (SEM) or transmission (TEM) electron microscopies, dynamic laser light scattering (DLSC), etc. Prepared nanoparticles can be used in various applications like material engineering, biomedicine and other advanced technologies.",
 address="Torus Press",
 chapter="149213",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Torus Press",
 year="2018",
 month="october",
 pages="1--10",
 publisher="Torus Press",
 type="miscellaneous"
}