Detail publikace

Porovnání aktivity emisních událostí AE z laboratorních experimentů - creep a reálného potrubního systému

MAZAL, P. NOHÁL, L. VLAŠIC, F.

Originální název

Porovnání aktivity emisních událostí AE z laboratorních experimentů - creep a reálného potrubního systému

Český název

Porovnání aktivity emisních událostí AE z laboratorních experimentů - creep a reálného potrubního systému

Anglický název

Comparison of AE emission activity activity from laboratory experiments - creep and real piping system

Typ

zpráva odborná

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V průběhu celého období roku 2017 byla monitorována AE na několika vzorcích reálného potrubního systému u spoluřešitele ÚJP a naměřená data byla následně dodána na pracoviště VUT v Brně k dalšímu zpracování. Pro porovnání akustické aktivity vyvolané creepovým poškozováním byla využita data z laboratorních experimentů na žáropevné martenzitické oceli P92 (9% chromu), tedy materiálu zejména pro vysokoenergetické potrubní systémy s nadkritickými parametry páry. Tento materiál byl dodán po tepelném zpracování (normalizován a popuštěn). Následně z něj byly vyrobeny zkušební tyče určené pro zkoušky dlouhodobých vlastností.

Český abstrakt

V průběhu celého období roku 2017 byla monitorována AE na několika vzorcích reálného potrubního systému u spoluřešitele ÚJP a naměřená data byla následně dodána na pracoviště VUT v Brně k dalšímu zpracování. Pro porovnání akustické aktivity vyvolané creepovým poškozováním byla využita data z laboratorních experimentů na žáropevné martenzitické oceli P92 (9% chromu), tedy materiálu zejména pro vysokoenergetické potrubní systémy s nadkritickými parametry páry. Tento materiál byl dodán po tepelném zpracování (normalizován a popuštěn). Následně z něj byly vyrobeny zkušební tyče určené pro zkoušky dlouhodobých vlastností.

Anglický abstrakt

During the entire period of 2017, AE was monitored on several samples of the real pipeline system with the co-investigator of the UJP and the measured data was subsequently delivered to the BUT workplace in Brno for further processing. To compare the acoustic activity induced by creep damage, data from laboratory experiments on heat-resistant martensitic P92 (9% chromium) were used, especially for high-energy piping systems with supercritical steam parameters. This material was supplied after heat treatment (normalized and armed). Subsequently, test rods were designed to test long-term properties.

Klíčová slova

potrubní systém; creep; martenzitická ocel; akustická emise

Vydáno

15.12.2017

Nakladatel

VUT v Brně

Místo

Brno

Strany od

1

Strany do

11

Strany počet

11

BibTex


@techreport{BUT146541,
 author="Pavel {Mazal} and Libor {Nohál} and František {Vlašic}",
 title="Porovnání aktivity emisních událostí AE z laboratorních experimentů - creep a reálného potrubního systému",
 annote="V průběhu celého období roku 2017 byla monitorována AE na několika vzorcích reálného potrubního systému u spoluřešitele ÚJP a naměřená data byla následně dodána na pracoviště VUT v Brně k dalšímu zpracování. Pro porovnání akustické aktivity vyvolané creepovým poškozováním byla využita data z laboratorních experimentů na žáropevné martenzitické oceli P92 (9% chromu), tedy materiálu zejména pro vysokoenergetické potrubní systémy s nadkritickými parametry páry. Tento materiál byl dodán po tepelném zpracování (normalizován a popuštěn). Následně z něj byly vyrobeny zkušební tyče určené pro zkoušky dlouhodobých vlastností.",
 address="VUT v Brně",
 chapter="146541",
 howpublished="print",
 institution="VUT v Brně",
 year="2017",
 month="december",
 pages="1--11",
 publisher="VUT v Brně",
 type="report"
}