Detail publikace

Komplexní modelování páteřního prvku s krčními fixátory

ŠLECHTOVÁ, M., KOČIŠ, J., FLORIAN, Z., NÁVRAT, T.

Originální název

Komplexní modelování páteřního prvku s krčními fixátory

Český název

Komplexní modelování páteřního prvku s krčními fixátory

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zabývá experimentálním a výpočtovým modelováním páteřního prvku aplikovaným fixátorem. Deformačně-napjatostní analýza je řešena výpočtovým modelováním metodou konečných prvku. Dílčí výpočty jsou řešeny pomocí výpočtového systemu ANSYS. V závěru příspěvku je zhodnocen současný stav rozpracování a naznačen další postup prací. Publikovaná experimentální studie je prováděna na 2 vzorcích krční páteře. Experimenty jsou prováděny na experimentálním stroji Zwick Z 020-TDN, aplikováno je kombinované namáhání tah+krut a tlak+krut. V závěru je provedeno hodnocení implantátů z hlediska aplikovaného namáhání

Český abstrakt

Práce se zabývá experimentálním a výpočtovým modelováním páteřního prvku aplikovaným fixátorem. Deformačně-napjatostní analýza je řešena výpočtovým modelováním metodou konečných prvku. Dílčí výpočty jsou řešeny pomocí výpočtového systemu ANSYS. V závěru příspěvku je zhodnocen současný stav rozpracování a naznačen další postup prací. Publikovaná experimentální studie je prováděna na 2 vzorcích krční páteře. Experimenty jsou prováděny na experimentálním stroji Zwick Z 020-TDN, aplikováno je kombinované namáhání tah+krut a tlak+krut. V závěru je provedeno hodnocení implantátů z hlediska aplikovaného namáhání

Klíčová slova

biomechanika, krční páteř, výpočtové modelování, experimentální modelování, MKP

Rok RIV

2004

Vydáno

01.06.2004

Nakladatel

Škoda výzkum s. r. o.

Místo

Kašperské Hory

ISBN

80-239-2964-X

Kniha

Experimental Stress Analysis 2004

Strany od

257

Strany do

259

Strany počet

3

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT14253,
 author="Marcela {Šlechtová} and Ján {Kočiš} and Zdeněk {Florian} and Tomáš {Návrat}",
 title="Komplexní modelování páteřního prvku s krčními fixátory",
 annote="Práce se zabývá experimentálním a výpočtovým modelováním páteřního prvku aplikovaným fixátorem. Deformačně-napjatostní analýza je řešena výpočtovým modelováním metodou konečných prvku. Dílčí výpočty jsou řešeny pomocí výpočtového systemu ANSYS. V závěru příspěvku je zhodnocen současný stav rozpracování a naznačen další postup prací.
 Publikovaná experimentální studie je prováděna na 2 vzorcích krční páteře. Experimenty jsou prováděny na experimentálním stroji Zwick Z 020-TDN, aplikováno je kombinované namáhání tah+krut a tlak+krut. V závěru je provedeno hodnocení implantátů z hlediska aplikovaného namáhání",
 address="Škoda výzkum s. r. o.",
 booktitle="Experimental Stress Analysis 2004",
 chapter="14253",
 institution="Škoda výzkum s. r. o.",
 year="2004",
 month="june",
 pages="257",
 publisher="Škoda výzkum s. r. o.",
 type="conference paper"
}