Detail publikace

Využití dynamických nedestruktivních metod pro odhad poškození tepelně namáhaných správkových hmot určených k opravě betonových konstrukcí

1

Originální název

Využití dynamických nedestruktivních metod pro odhad poškození tepelně namáhaných správkových hmot určených k opravě betonových konstrukcí

Český název

Využití dynamických nedestruktivních metod pro odhad poškození tepelně namáhaných správkových hmot určených k opravě betonových konstrukcí

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Dynamické nedestruktivní metody, konkrétně ultrazvuková impulsová a rezonanční, jsou využívány i pro hodnocení degradace stavebních materiálů, např. při stanovení odolnosti při zmrazování a rozmazování či odolnosti proti působení agresivních médií na betony. Pro zkoušky mrazuvzdornosti betonu a přírodního kamene jsou tyto metody kodifikovány v příslušné české technické normě – beton (ČSN 731322, ČSN 731380), přírodní kámen (ČSN EN 14146). Norma ČSN 731380 je určena k hodnocení odolnosti při zmrazování a rozmazování s ohledem na porušení vnitřní struktury betonu. V rámci výzkumu správkových malt byla ověřována využitelnost těchto metod pro hodnocení míry degradace v důsledku působení vysokých teplot, protože při působení vysokých teplot na správkové malty pro opravy betonových konstrukcí dochází k nevratným změnám v jejich vnitřní struktuře (mikrotrhliny, zvýšení pórovitosti a další defekty), které se projeví na objemové hmotnosti, pevnostech i na parametrech z měření dynamickými nedestruktivními metodami. Změny ve vnitřní struktuře správkových malt lze hodnotit na základě pevností v tlaku a tahu za ohybu nebo s využitím dynamické nedestruktivní metody. V článku jsou uvedeny poznatky o využití parametrů z měření ultrazvukovou impulsovou a rezonanční metodou pro srovnávací hodnocení změn ve vnitřní struktuře správkových hmot od působení vysokých teplot. Pro hodnocení těchto změn byly využity dynamické moduly pružnosti v tlaku a tahu a relativní dynamické moduly. Změny těchto parametrů jsou ve vysoké korelační závislosti se změnami objemových hmotností a pevností, které jsou důsledkem teplotních změn ve vnitřní struktuře správkových hmot. Pro posouzení míry degradace správkových hmot po působení vysokých teplot jsou využitelné obě dynamické nedestruktivní metody. V technické praxi jsou dostupnější přístroje pro měření ultrazvukovou impulsovou než pro měření rezonanční metodou.

Český abstrakt

Dynamické nedestruktivní metody, konkrétně ultrazvuková impulsová a rezonanční, jsou využívány i pro hodnocení degradace stavebních materiálů, např. při stanovení odolnosti při zmrazování a rozmazování či odolnosti proti působení agresivních médií na betony. Pro zkoušky mrazuvzdornosti betonu a přírodního kamene jsou tyto metody kodifikovány v příslušné české technické normě – beton (ČSN 731322, ČSN 731380), přírodní kámen (ČSN EN 14146). Norma ČSN 731380 je určena k hodnocení odolnosti při zmrazování a rozmazování s ohledem na porušení vnitřní struktury betonu. V rámci výzkumu správkových malt byla ověřována využitelnost těchto metod pro hodnocení míry degradace v důsledku působení vysokých teplot, protože při působení vysokých teplot na správkové malty pro opravy betonových konstrukcí dochází k nevratným změnám v jejich vnitřní struktuře (mikrotrhliny, zvýšení pórovitosti a další defekty), které se projeví na objemové hmotnosti, pevnostech i na parametrech z měření dynamickými nedestruktivními metodami. Změny ve vnitřní struktuře správkových malt lze hodnotit na základě pevností v tlaku a tahu za ohybu nebo s využitím dynamické nedestruktivní metody. V článku jsou uvedeny poznatky o využití parametrů z měření ultrazvukovou impulsovou a rezonanční metodou pro srovnávací hodnocení změn ve vnitřní struktuře správkových hmot od působení vysokých teplot. Pro hodnocení těchto změn byly využity dynamické moduly pružnosti v tlaku a tahu a relativní dynamické moduly. Změny těchto parametrů jsou ve vysoké korelační závislosti se změnami objemových hmotností a pevností, které jsou důsledkem teplotních změn ve vnitřní struktuře správkových hmot. Pro posouzení míry degradace správkových hmot po působení vysokých teplot jsou využitelné obě dynamické nedestruktivní metody. V technické praxi jsou dostupnější přístroje pro měření ultrazvukovou impulsovou než pro měření rezonanční metodou.

Klíčová slova

dynamický modul pružnosti, ultrazvuková impulsová metoda, správková hmota

Vydáno

15.06.2017

Nakladatel

BETON TKS, s,r,o,

Místo

Prahfa

Strany od

60

Strany do

63

Strany počet

4

BibTex


@article{BUT139243,
 author="Jiří {Brožovský}",
 title="Využití dynamických nedestruktivních metod pro odhad poškození tepelně namáhaných správkových hmot určených k opravě betonových konstrukcí",
 annote="Dynamické nedestruktivní metody, konkrétně ultrazvuková impulsová a rezonanční, jsou využívány i pro hodnocení degradace stavebních materiálů, např. při stanovení odolnosti při zmrazování a rozmazování či odolnosti proti působení agresivních médií na betony. Pro zkoušky mrazuvzdornosti betonu a přírodního kamene  jsou tyto metody kodifikovány v příslušné české technické normě – beton (ČSN 731322, ČSN 731380), přírodní kámen (ČSN EN 14146). Norma ČSN 731380 je určena k hodnocení odolnosti při zmrazování a rozmazování s ohledem na porušení vnitřní struktury betonu.
V rámci výzkumu správkových malt byla ověřována využitelnost těchto metod pro hodnocení míry degradace v důsledku působení vysokých teplot, protože při působení vysokých teplot na správkové malty pro opravy betonových konstrukcí dochází k nevratným změnám v jejich vnitřní struktuře (mikrotrhliny, zvýšení pórovitosti a další defekty), které se projeví na objemové hmotnosti, pevnostech i na parametrech z měření dynamickými nedestruktivními metodami. 
Změny ve vnitřní struktuře správkových malt lze hodnotit na základě pevností v tlaku a tahu za ohybu nebo s využitím dynamické nedestruktivní metody. 
V článku jsou uvedeny poznatky o využití parametrů z měření ultrazvukovou impulsovou a rezonanční metodou pro srovnávací hodnocení změn ve vnitřní struktuře správkových hmot od působení vysokých teplot. Pro hodnocení těchto změn byly využity dynamické moduly pružnosti v tlaku a tahu a relativní dynamické moduly. Změny těchto parametrů jsou ve vysoké korelační závislosti se změnami objemových hmotností a pevností, které jsou důsledkem teplotních změn ve vnitřní struktuře správkových hmot. 
Pro posouzení míry degradace správkových hmot po působení vysokých teplot jsou využitelné obě dynamické nedestruktivní metody. V technické praxi jsou dostupnější přístroje pro měření ultrazvukovou impulsovou než pro měření rezonanční metodou.",
 address="BETON TKS, s,r,o,",
 chapter="139243",
 howpublished="print",
 institution="BETON TKS, s,r,o,",
 number="3",
 volume="2017",
 year="2017",
 month="june",
 pages="60--63",
 publisher="BETON TKS, s,r,o,",
 type="journal article - other"
}