Detail publikace

Řepkový odpadní materiál jako substrát pro biotechnologickou produkc metabolitů s vysokou přidanou hodnotou v konceptu biorafinerie

MÁROVÁ, I. HÁRONIKOVÁ, A. HLAVÁČEK, V. MATOUŠKOVÁ, P. OBRUČA, S. RAPTA, M.

Originální název

Rapeseed waste materials as substrates for biotechnological production o some high value products using bio-refinery concept

Český název

Řepkový odpadní materiál jako substrát pro biotechnologickou produkc metabolitů s vysokou přidanou hodnotou v konceptu biorafinerie

Anglický název

Rapeseed waste materials as substrates for biotechnological production o some high value products using bio-refinery concept

Typ

abstrakt

Jazyk

en

Originální abstrakt

Czech Republic belongs to ten biggest producers of rapeseed worldwide. During manufacturing process of rapeseed oil and production of biodiesel rapeseed cake as a specific kind of waste is formed, which could be a source of cheap and efficient substrate for microbial conversion. This cake is mainly composed of cellulose 17.35 %, hemicelluloses 31.26 % and lignin 1.13 %. Moreover, it contains 9-12 % of oil (w/w) too. Rapeseed oil fraction can be easily extracted and used as substrate for microorgansims. The polysaccharides, cellulose and hemicelluloses are suitable source of sugar monomers, which can be then fermented too. Solid rest could be used as an energy source. In this work, hydrolyzate of lignocellulose fracion of rapeseed cake was used to produce i) ethanol by Saccharomyces cerevisiae CCY 21-4-47 and ii) pigments, sterols and single cell oil by red yeast Rhodotorula glutinis CCY 20-2-26. Oil fraction was used for iii) production of PHA bioplastics by Cupriavidus necator. Hydrolyses have been carried out by chemical hydrolysis in water bath, chemical hydrolysis enhanced by microwaves and enzymatic hydrolysis. During ethanol production also a SSF process with mould enzyme cocktail has been applied. Ethanol production was stopped at 11.56 g/l, after 48 h of cultivation. In red yeast Rhodotorula glutinis cultivated on lignocellulose fraction in 5-L fermentor the yields of 35 g/L of biomass enriched by carotenoids (30-50 mg), ergosterol (60 mg), CoQ (2 mg) and 14% of lipids were obtained. The residual oil fraction from rapeseed cake was further metabolized by C.necator. This fermentation resulted in PHB yield of 41.2 g/l after 36 h. For higher yields of high-value metabolites a further targeted optimization of biotechnology processes including rapeseed cake pretreatment for the reduction of concentration of the anti-nutrients and inhibitors.

Český abstrakt

Česká republika patří k deseti největším producentům řepky po celém světě. Při výrobě řepkového oleje vzniká specifický typ odpadních produktů, který se skládá hlavně z celulózy 17.35 %, hemicelulóz 31.26% a 1,13 % ligninu. Navíc obsahuje 9-12 % oleje (w/w). Řepkový zbykový olej lze snadno extrahovat a použít jako substrát pro mikroorgansimy. Polysacharidy, celulóza a hemicelulosy jsou vhodným zdrojem cukrů, kteé mohou být fermentovány. Pevný zbytek lze použít jako zdroj energie. V práci byl hydrolyzát řepkového koláče použit k výrobě i) etanolu pomocí Saccharomyces cerevisiae CCY 21-4-47 a ii) pigmentů, sterolů a olejů u kvasinky Rhodotorula glutinis CCY 20-2-26. Olejové frakce byly použity pro iii) produkci PHA bioplastů pomocí Cupriavidus necator.

Anglický abstrakt

Czech Republic belongs to ten biggest producers of rapeseed worldwide. During manufacturing process of rapeseed oil and production of biodiesel rapeseed cake as a specific kind of waste is formed, which could be a source of cheap and efficient substrate for microbial conversion. This cake is mainly composed of cellulose 17.35 %, hemicelluloses 31.26 % and lignin 1.13 %. Moreover, it contains 9-12 % of oil (w/w) too. Rapeseed oil fraction can be easily extracted and used as substrate for microorgansims. The polysaccharides, cellulose and hemicelluloses are suitable source of sugar monomers, which can be then fermented too. Solid rest could be used as an energy source. In this work, hydrolyzate of lignocellulose fracion of rapeseed cake was used to produce i) ethanol by Saccharomyces cerevisiae CCY 21-4-47 and ii) pigments, sterols and single cell oil by red yeast Rhodotorula glutinis CCY 20-2-26. Oil fraction was used for iii) production of PHA bioplastics by Cupriavidus necator. Hydrolyses have been carried out by chemical hydrolysis in water bath, chemical hydrolysis enhanced by microwaves and enzymatic hydrolysis. During ethanol production also a SSF process with mould enzyme cocktail has been applied. Ethanol production was stopped at 11.56 g/l, after 48 h of cultivation. In red yeast Rhodotorula glutinis cultivated on lignocellulose fraction in 5-L fermentor the yields of 35 g/L of biomass enriched by carotenoids (30-50 mg), ergosterol (60 mg), CoQ (2 mg) and 14% of lipids were obtained. The residual oil fraction from rapeseed cake was further metabolized by C.necator. This fermentation resulted in PHB yield of 41.2 g/l after 36 h. For higher yields of high-value metabolites a further targeted optimization of biotechnology processes including rapeseed cake pretreatment for the reduction of concentration of the anti-nutrients and inhibitors.

Klíčová slova

řepka, biorafinérie

Vydáno

01.04.2016

Nakladatel

Elsevier

Místo

Berlín

Strany od

15

Strany do

16

Strany počet

1

BibTex


@misc{BUT133222,
 author="Ivana {Márová} and Andrea {Němcová} and Viliam {Hlaváček} and Petra {Matoušková} and Stanislav {Obruča} and Marek {Rapta}",
 title="Rapeseed waste materials as substrates for biotechnological production o some high value products using bio-refinery concept",
 annote="Czech Republic belongs to ten biggest producers of rapeseed worldwide. During manufacturing process of rapeseed oil and production of biodiesel rapeseed cake as a specific kind of waste is formed, which could be a source of cheap and efficient substrate for microbial conversion. This cake is mainly composed of cellulose 17.35 %, hemicelluloses 31.26 % and lignin 1.13 %. Moreover, it contains 9-12 % of oil (w/w) too.
Rapeseed oil fraction can be easily extracted and used as substrate for microorgansims. The polysaccharides, cellulose and hemicelluloses are suitable source of sugar monomers, which can be then fermented too. Solid rest could be used as an energy source. 
In this work, hydrolyzate of lignocellulose fracion of rapeseed cake was used to produce i) ethanol by Saccharomyces cerevisiae CCY 21-4-47 and ii) pigments, sterols and single cell oil by red yeast Rhodotorula glutinis CCY 20-2-26. Oil fraction was used for iii) production of PHA bioplastics by Cupriavidus necator.
Hydrolyses have been carried out by chemical hydrolysis in water bath, chemical hydrolysis enhanced by microwaves and enzymatic hydrolysis. During ethanol production also a SSF process with mould enzyme cocktail has been applied. Ethanol production was stopped at 11.56 g/l, after 48 h of cultivation. In red yeast Rhodotorula glutinis cultivated on lignocellulose fraction in 5-L fermentor the yields of 35 g/L of biomass enriched by carotenoids (30-50 mg), ergosterol (60 mg), CoQ (2 mg) and 14% of lipids were obtained. The residual oil fraction from rapeseed cake was further metabolized by C.necator. This fermentation resulted in PHB yield of 41.2 g/l after 36 h. 
For higher yields of high-value metabolites a further targeted optimization of biotechnology processes including rapeseed cake pretreatment for the reduction of concentration of the anti-nutrients and inhibitors.
",
 address="Elsevier",
 booktitle="Green and Sustainable Chemistry Conference - Proceedings",
 chapter="133222",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Elsevier",
 year="2016",
 month="april",
 pages="15--16",
 publisher="Elsevier",
 type="abstract"
}