Detail publikace

Zhodnocení rizika průvanu v obývacím pokoji s přívodem čerstvého vzduchu pomocí konvektoru

KATOLICKÝ, J., SCHOLLER, M., JÍCHA, M.

Originální název

Draft assessment in a living room with supply air convector, 7th International Symposium on Ventilation for Contaminant Control

Český název

Zhodnocení rizika průvanu v obývacím pokoji s přívodem čerstvého vzduchu pomocí konvektoru

Anglický název

Draft assessment in a living room with supply air convector, 7th International Symposium on Ventilation for Contaminant Control

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Within a EU funded project RESHYVENT a new hybrid ventilation system is being developed. The ventilation system is a demand controlled passive stack assisted exhaust fan system. The outdoor air enters the apartment through living room and bedrooms. The fresh air is sucked through a supply air convector and supply air radiators respectively and air leakage through the façade. The supply air convector in the living room is equipped with a heat exchanger to preheat the entering air and with a back draft damper and a wind damper. The outdoor air passes through the living room to the exhaust air terminal devices, which are located near the ceiling. In order to ensure good thermal comfort it is important that the supply air does not cause any draft. The present contribution deals with a sensitivity analysis that was performed using CFD modelling. The living room of a three bedroom apartment was chosen as a sample room. In total 63 variants have been solved, covering different air flow rates, air supply temperatures, outdoor and room temperatures. Heat transfer through the exterior walls and windows was taken into account through the proper thermal resistance. The front cover of the supply convector is made of densely perforated sheet ensuring as uniform as possible velocity profile of the outlet fresh air. There is no heat exchange between neighbouring rooms. As a results, velocity and temperature fields are obtained that show how the supply air is distributed inside the room and whether there is a draft under specific conditions, i.e. under specific combinations of supply flow rates and temperatures. Also we can conclude whether the façade leakage significantly impacts on the air distribution in the room.

Český abstrakt

V rámci spolupráce na řešení evropského projektu RESHYVENT je na vyvíjen tzv. hybridní systém větrání obytných budov. Hybridní větrací systém je také nazýván požadavkový systém větrání charakterizovaný jako mechanické větrání kombinované s nějakým prvkem přirozeného větrání, nejčastěji solárním komínem nebo lapačem větru. Větrání je řízeno pomocí sensorů a to nejčastěji sensorů CO2 v kombinaci se sensory obsazenosti místností. V daném příspěvku je řešeno riziko průvanu (DR - draft risk) v bytě osazeném hybridním větráním. Venkovní vzduch je přisáván do obývacího pokoje a ložnic přes přívodní konvektory. Vzduch přiváděný do obývacího pokoje je přisáván přes konvektor, napojený na otopnou soustavu a takto je čerstvý vzduch předehříván. Předehřátý vzduchu je veden přes obývací pokoj směrem ke kuchyňské lince, kde je poblíž stropu odsáván. Aby byla zajištěna dobrá tepelná pohoda, je nutno, aby přiváděný vzduch nezpůsoboval zejména v chladném období pocit průvanu. Riziko průvanu je řešeno pomocí CFD modelování s použitím komerčního programu StarCD. Jako příklad byl zvolen obývací pokoj 3-pokojového bytu v domě stavěném v Malmo ve Švédsku. Celkem bylo řešeno 33 variant, pokrývajících různé průtoky přisávaného vzduchu, jeho teplotu a venkovní a vnitřní teplotu a množství infiltrovaného vzduchu. Tepelné ztráty vnějšími stěnami a okny byly zohledněny pomocí příslušného tepelného odporu. Vnitřní stěny byly uvažovány adiabatické. Čelní kryt přívodního konvektoru byl vytvořen jemně perforovaným plechem aby byl zajištěn co nejrovnoměrnější rychlostní profil vystupujícího čerstvého vzduchu. Jako výsledek bylo uvnitř místnosti získáno rychlostní a teplotní pole, z něhož se pak spočetla hodnota DR.

Anglický abstrakt

Within a EU funded project RESHYVENT a new hybrid ventilation system is being developed. The ventilation system is a demand controlled passive stack assisted exhaust fan system. The outdoor air enters the apartment through living room and bedrooms. The fresh air is sucked through a supply air convector and supply air radiators respectively and air leakage through the façade. The supply air convector in the living room is equipped with a heat exchanger to preheat the entering air and with a back draft damper and a wind damper. The outdoor air passes through the living room to the exhaust air terminal devices, which are located near the ceiling. In order to ensure good thermal comfort it is important that the supply air does not cause any draft. The present contribution deals with a sensitivity analysis that was performed using CFD modelling. The living room of a three bedroom apartment was chosen as a sample room. In total 63 variants have been solved, covering different air flow rates, air supply temperatures, outdoor and room temperatures. Heat transfer through the exterior walls and windows was taken into account through the proper thermal resistance. The front cover of the supply convector is made of densely perforated sheet ensuring as uniform as possible velocity profile of the outlet fresh air. There is no heat exchange between neighbouring rooms. As a results, velocity and temperature fields are obtained that show how the supply air is distributed inside the room and whether there is a draft under specific conditions, i.e. under specific combinations of supply flow rates and temperatures. Also we can conclude whether the façade leakage significantly impacts on the air distribution in the room.

Rok RIV

2004

Vydáno

05.08.2003

Místo

Sapporo

Strany od

267

Strany do

273

Strany počet

7

BibTex


@inproceedings{BUT13313,
  author="Jaroslav {Katolický} and Marek {Scholler} and Miroslav {Jícha}",
  title="Draft assessment in a living room with supply air convector, 7th International Symposium on Ventilation for Contaminant Control",
  annote="Within a EU funded project RESHYVENT a new hybrid ventilation system is being developed. The ventilation system is a demand controlled passive stack assisted exhaust fan system. The outdoor air enters the apartment through living room and bedrooms. The fresh air is sucked through a supply air convector and supply air radiators respectively and air leakage through the façade. The supply air convector in the living room is equipped with a heat exchanger to preheat the entering air and with a back draft damper and a wind damper. The outdoor air passes through the living room to the exhaust air terminal devices, which are located near the ceiling.  In order to ensure good thermal comfort it is important that the supply air does not cause any draft. The present contribution deals with a sensitivity analysis that was performed using CFD modelling. The living room of a three bedroom apartment was chosen as a sample room. In total 63 variants have been solved, covering different air flow rates, air supply temperatures, outdoor and room temperatures. Heat transfer through the exterior walls and windows was taken into account through the proper thermal resistance. The front cover of the supply convector is made of densely perforated sheet ensuring as uniform as possible velocity profile of the outlet fresh air. There is no heat exchange between neighbouring rooms. As a results, velocity and temperature fields are obtained that show how the supply air is distributed inside the room and whether there is a draft under specific conditions, i.e. under specific combinations of supply flow rates and temperatures. Also we can conclude whether the façade leakage significantly impacts on the air distribution in the room.",
  booktitle="Ventilation 2003",
  chapter="13313",
  year="2003",
  month="august",
  pages="267",
  type="conference paper"
}