Detail publikace

Simulační nástroj tepelné zátěže kabiny - ověření predikce na základě validačních testů v klimatické komoře

POKORNÝ, J. FIŠER, J. FOJTLÍN, M. JÍCHA, M.

Originální název

Simulační nástroj tepelné zátěže kabiny - ověření predikce na základě validačních testů v klimatické komoře

Český název

Simulační nástroj tepelné zátěže kabiny - ověření predikce na základě validačních testů v klimatické komoře

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek představuje možnosti a limity 1D modelu tepelné zátěže kabiny, který byl vytvořen v prostředí v Matlab. Tento jednoduchý výpočetní nástroj je určený pro rychlý výpočet rozložení teplot a tepelných toků v kabině osobního vozu pomocí bilančního přístupu s uvažování akumulace tepla v materiálech. Vyhodnocení modelu bylo provedeno na základě série testů v klimatické komoře. Teploty okolí se během testů pohybovaly v rozmezí teplot od -20 °C až po +40 °C a intenzity solárního záření až do 968 W/m2. Z výsledků vyplývá, že model je vhodný pro kvalitativní porovnávací studie vlivu provozních podmínek i materiálové skladby vozu a určení střední teploty v kabině i celkové tepelné zátěže. Naopak pro přesnější určení rozložení teplot v kabině tento nástroj není schopen nahradit přesnější, ale i časově náročnější CFD simulace.

Český abstrakt

Článek představuje možnosti a limity 1D modelu tepelné zátěže kabiny, který byl vytvořen v prostředí v Matlab. Tento jednoduchý výpočetní nástroj je určený pro rychlý výpočet rozložení teplot a tepelných toků v kabině osobního vozu pomocí bilančního přístupu s uvažování akumulace tepla v materiálech. Vyhodnocení modelu bylo provedeno na základě série testů v klimatické komoře. Teploty okolí se během testů pohybovaly v rozmezí teplot od -20 °C až po +40 °C a intenzity solárního záření až do 968 W/m2. Z výsledků vyplývá, že model je vhodný pro kvalitativní porovnávací studie vlivu provozních podmínek i materiálové skladby vozu a určení střední teploty v kabině i celkové tepelné zátěže. Naopak pro přesnější určení rozložení teplot v kabině tento nástroj není schopen nahradit přesnější, ale i časově náročnější CFD simulace.

Klíčová slova

Klimatická komora, Matlab, simulace vnitřního prostředí dopravních prostředků

Vydáno

10.11.2016

ISBN

978-80-270-0772-1

Kniha

Simulace budov a techniky prostředí

Strany od

1

Strany do

154

Strany počet

154

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT131163,
  author="Jan {Pokorný} and Jan {Fišer} and Miloš {Fojtlín} and Miroslav {Jícha}",
  title="Simulační nástroj tepelné zátěže kabiny - ověření predikce na základě validačních testů v klimatické komoře",
  annote="Článek představuje možnosti a limity 1D modelu tepelné zátěže kabiny, který byl vytvořen v prostředí v Matlab. Tento jednoduchý výpočetní nástroj je určený pro rychlý výpočet rozložení teplot a tepelných toků v kabině osobního vozu pomocí bilančního přístupu s uvažování akumulace tepla v materiálech. Vyhodnocení modelu bylo provedeno na základě série testů v klimatické komoře. Teploty okolí se během testů pohybovaly v rozmezí teplot od -20 °C až po +40 °C a intenzity solárního záření až do 968 W/m2. Z výsledků vyplývá, že model je vhodný pro kvalitativní porovnávací studie vlivu provozních podmínek i materiálové skladby vozu a určení střední teploty v kabině i celkové tepelné zátěže. Naopak pro přesnější určení rozložení teplot v kabině tento nástroj není schopen nahradit přesnější, ale i časově náročnější CFD simulace.",
  booktitle="Simulace budov a techniky prostředí",
  chapter="131163",
  howpublished="print",
  year="2016",
  month="november",
  pages="1--154",
  type="conference paper"
}