Detail publikace

VLIV POPÍLKU Z VYSOKOTEPLOTNÍHO A FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ NA VLASTNOSTI PAST Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU

ŠILER, P. BAYER, P. SEHNAL, T. KOLÁŘOVÁ, I. OPRAVIL, T. ŠOUKAL, F.

Originální název

VLIV POPÍLKU Z VYSOKOTEPLOTNÍHO A FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ NA VLASTNOSTI PAST Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU

Český název

VLIV POPÍLKU Z VYSOKOTEPLOTNÍHO A FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ NA VLASTNOSTI PAST Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tato práce byla zaměřena na porovnání účinků vysokoteplotního úletového popílku a popílku z fluidního spalování na hydrataci portlandského cementu a pevnost výsledných materiálů. Pro tuto práci byly použity dva vzorky vysokoteplotního popílku (FAT a FAP), jeden vzorek popílku z fluidního spalování (FBCA) a jeden vzorek úletového fluidního popílku (FFA).

Český abstrakt

Tato práce byla zaměřena na porovnání účinků vysokoteplotního úletového popílku a popílku z fluidního spalování na hydrataci portlandského cementu a pevnost výsledných materiálů. Pro tuto práci byly použity dva vzorky vysokoteplotního popílku (FAT a FAP), jeden vzorek popílku z fluidního spalování (FBCA) a jeden vzorek úletového fluidního popílku (FFA).

Klíčová slova

Isoperibolická kalorimetrie, hydratace, cement, vysokoteplotní úletový popílek, popílek z fluidního spalování

Rok RIV

2015

Vydáno

13.05.2015

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5192-6

Kniha

Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015

Číslo edice

1

Strany od

197

Strany do

200

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT131103,
 author="Pavel {Šiler} and Petr {Bayer} and Tomáš {Sehnal} and Iva {Kolářová} and Tomáš {Opravil} and František {Šoukal}",
 title="VLIV POPÍLKU Z VYSOKOTEPLOTNÍHO A FLUIDNÍHO SPALOVÁNÍ NA VLASTNOSTI PAST Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU",
 annote="Tato práce byla zaměřena na porovnání účinků vysokoteplotního úletového popílku a popílku z fluidního spalování na hydrataci portlandského cementu a pevnost výsledných materiálů. Pro tuto práci byly použity dva vzorky vysokoteplotního popílku (FAT a FAP), jeden vzorek popílku z fluidního spalování (FBCA) a jeden vzorek úletového fluidního popílku (FFA).",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Sborník recenzovaných přednášek konference Popílky ve stavebnictví 2015",
 chapter="131103",
 howpublished="print",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2015",
 month="may",
 pages="197--200",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}