Detail publikace

Monitoring pevnostních charakteristik vibrolisovaných betonových výrobků s využitím tvrdoměrných zkušebních metod

BROŽOVSKÝ, J., KULÍSEK, K.

Originální název

Monitoring pevnostních charakteristik vibrolisovaných betonových výrobků s využitím tvrdoměrných zkušebních metod

Český název

Monitoring pevnostních charakteristik vibrolisovaných betonových výrobků s využitím tvrdoměrných zkušebních metod

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Význam monitoringu v systému managementu jakosti výroby prvků z vibrolisovaného betonu, jako nástroj při mezioperační kontrole ve výrobním procesu. Příspěvek se zabývá posouzením postupů vyhodonocování trvdoměrných zkušebních metod z hlediska jejich aplikace pro výrobně kontrolní zkoušky vibrolisovaných výrobků. Analyzovány jsou různé způsoby nedestruktivního zkoušení tvrdoměrnými metodami z hlediska jejich využití pro zjišťování pevnosti v tlaku výrobků, např. z vibrolisovaného betonu. Byly hodnoceny postupy uvedené v ČSN 73 1373, ČSN EN 12504-2 a postupem uvedeným výrobcem k Schmidtovu tvrdoměru.

Český abstrakt

Význam monitoringu v systému managementu jakosti výroby prvků z vibrolisovaného betonu, jako nástroj při mezioperační kontrole ve výrobním procesu. Příspěvek se zabývá posouzením postupů vyhodonocování trvdoměrných zkušebních metod z hlediska jejich aplikace pro výrobně kontrolní zkoušky vibrolisovaných výrobků. Analyzovány jsou různé způsoby nedestruktivního zkoušení tvrdoměrnými metodami z hlediska jejich využití pro zjišťování pevnosti v tlaku výrobků, např. z vibrolisovaného betonu. Byly hodnoceny postupy uvedené v ČSN 73 1373, ČSN EN 12504-2 a postupem uvedeným výrobcem k Schmidtovu tvrdoměru.

Rok RIV

2004

Vydáno

01.01.2004

Nakladatel

DT Ostrava

Místo

Ostrava

ISBN

80-02-01645-9

Kniha

13. Mezinárodní konference JAKOST-QUALITY 2004

Strany od

J14

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT12933,
 author="Jiří {Brožovský} and Karel {Kulísek}",
 title="Monitoring pevnostních charakteristik vibrolisovaných betonových výrobků s využitím tvrdoměrných zkušebních metod",
 annote="Význam monitoringu v systému managementu jakosti výroby prvků z vibrolisovaného betonu, jako nástroj při mezioperační kontrole ve výrobním procesu. Příspěvek se zabývá posouzením postupů vyhodonocování trvdoměrných zkušebních metod z hlediska jejich aplikace pro výrobně kontrolní zkoušky vibrolisovaných výrobků. 
Analyzovány jsou různé způsoby nedestruktivního zkoušení tvrdoměrnými metodami z hlediska jejich využití pro zjišťování pevnosti v tlaku výrobků, např. z vibrolisovaného betonu. Byly hodnoceny postupy uvedené v ČSN 73 1373, ČSN EN 12504-2 a postupem uvedeným výrobcem k Schmidtovu tvrdoměru.",
 address="DT Ostrava",
 booktitle="13. Mezinárodní konference JAKOST-QUALITY 2004",
 chapter="12933",
 institution="DT Ostrava",
 year="2004",
 month="january",
 pages="J14",
 publisher="DT Ostrava",
 type="conference paper"
}