Detail publikace

Rychlostní pole v okolí vyústky pro odmrazování a odmlžování čelního skla osobního automobilu

LÍZAL, F. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M. HAPALA, R.

Originální název

Rychlostní pole v okolí vyústky pro odmrazování a odmlžování čelního skla osobního automobilu

Český název

Rychlostní pole v okolí vyústky pro odmrazování a odmlžování čelního skla osobního automobilu

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pro systémy odmlžování a odmrazování čelního skla automobilu existují závazné předpisy, kterým musí vyhovět každé vozidlo před typovým schválením. Samotné splnění legislativních požadavků by však v důsledku velké konkurence na automobilovém trhu nebylo dostatečné. Zároveň nelze pominout, že pro prodejnost vozu je důležitý design vozidla. Protože konstruktér větracího systému nesmí narušit vnější vzhled jednotlivých prvků interiéru, má často značně omezené možnosti. Při hledání optimálního řešení větracího systému proto potřebuje mít co nejlepší informace o vlivu konstrukčních úprav na proudění vzduchu. V tomto článku jsou zkoumány dvě varianty vyústky pro odmrazování čelního skla z pohledu rychlosti a intenzity turbulence ve vystupujícím proudu. Je proveden rozbor vlivu umístění mřížky na vyústku a následně jsou stanoveny závěry, z nichž vyplývají doporučení pro volbu nejvhodnějšího uspořádání systému odmrazování a odmlžování čelního skla.

Český abstrakt

Pro systémy odmlžování a odmrazování čelního skla automobilu existují závazné předpisy, kterým musí vyhovět každé vozidlo před typovým schválením. Samotné splnění legislativních požadavků by však v důsledku velké konkurence na automobilovém trhu nebylo dostatečné. Zároveň nelze pominout, že pro prodejnost vozu je důležitý design vozidla. Protože konstruktér větracího systému nesmí narušit vnější vzhled jednotlivých prvků interiéru, má často značně omezené možnosti. Při hledání optimálního řešení větracího systému proto potřebuje mít co nejlepší informace o vlivu konstrukčních úprav na proudění vzduchu. V tomto článku jsou zkoumány dvě varianty vyústky pro odmrazování čelního skla z pohledu rychlosti a intenzity turbulence ve vystupujícím proudu. Je proveden rozbor vlivu umístění mřížky na vyústku a následně jsou stanoveny závěry, z nichž vyplývají doporučení pro volbu nejvhodnějšího uspořádání systému odmrazování a odmlžování čelního skla.

Klíčová slova

Větrání a vytápění automobilu, krycí mřížka, vyústka větrání, rychlost proudění, odmlžování skla, odmrazování skla, vytápění, vyhřívání, drátková anemometrie, žhavený drátek, laboratorní měření, intenzita turbulence, větrání

Vydáno

12.09.2016

Nakladatel

Society of Environmental Engineering

Strany od

190

Strany do

196

Strany počet

7

BibTex


@article{BUT129006,
 author="František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha} and Radim {Hapala}",
 title="Rychlostní pole v okolí vyústky pro odmrazování a odmlžování čelního skla osobního automobilu",
 annote="Pro systémy odmlžování a odmrazování čelního skla automobilu existují závazné předpisy, kterým musí vyhovět každé vozidlo před typovým schválením. Samotné splnění legislativních požadavků by však v důsledku velké konkurence na automobilovém trhu nebylo dostatečné. Zároveň nelze pominout, že pro prodejnost vozu je důležitý design vozidla. Protože konstruktér větracího systému nesmí narušit vnější vzhled jednotlivých prvků interiéru, má často značně omezené možnosti. Při hledání optimálního řešení větracího systému proto potřebuje mít co nejlepší informace o vlivu konstrukčních úprav na proudění vzduchu.
V tomto článku jsou zkoumány dvě varianty vyústky pro odmrazování čelního skla z pohledu rychlosti a intenzity turbulence ve vystupujícím proudu. Je proveden rozbor vlivu umístění mřížky na vyústku a následně jsou stanoveny závěry, z nichž vyplývají doporučení pro volbu nejvhodnějšího uspořádání systému odmrazování a odmlžování čelního skla.",
 address="Society of Environmental Engineering",
 chapter="129006",
 howpublished="print",
 institution="Society of Environmental Engineering",
 number="4",
 volume="25",
 year="2016",
 month="september",
 pages="190--196",
 publisher="Society of Environmental Engineering",
 type="journal article - other"
}