Detail publikace

Rychlostní pole v okolí vyústky pro odmrazování a odmlžování čelního skla osobního automobilu

LÍZAL, F. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M. HAPALA, R.

Originální název

Rychlostní pole v okolí vyústky pro odmrazování a odmlžování čelního skla osobního automobilu

Český název

Rychlostní pole v okolí vyústky pro odmrazování a odmlžování čelního skla osobního automobilu

Anglický název

Velocity field near air outlet for defrosting and defogging of a car windshield

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pro systémy odmlžování a odmrazování čelního skla automobilu existují závazné předpisy, kterým musí vyhovět každé vozidlo před typovým schválením. Samotné splnění legislativních požadavků by však v důsledku velké konkurence na automobilovém trhu nebylo dostatečné. Zároveň nelze pominout, že pro prodejnost vozu je důležitý design vozidla. Protože konstruktér větracího systému nesmí narušit vnější vzhled jednotlivých prvků interiéru, má často značně omezené možnosti. Při hledání optimálního řešení větracího systému proto potřebuje mít co nejlepší informace o vlivu konstrukčních úprav na proudění vzduchu. V tomto článku jsou zkoumány dvě varianty vyústky pro odmrazování čelního skla z pohledu rychlosti a intenzity turbulence ve vystupujícím proudu. Je proveden rozbor vlivu umístění mřížky na vyústku a následně jsou stanoveny závěry, z nichž vyplývají doporučení pro volbu nejvhodnějšího uspořádání systému odmrazování a odmlžování čelního skla.

Český abstrakt

Pro systémy odmlžování a odmrazování čelního skla automobilu existují závazné předpisy, kterým musí vyhovět každé vozidlo před typovým schválením. Samotné splnění legislativních požadavků by však v důsledku velké konkurence na automobilovém trhu nebylo dostatečné. Zároveň nelze pominout, že pro prodejnost vozu je důležitý design vozidla. Protože konstruktér větracího systému nesmí narušit vnější vzhled jednotlivých prvků interiéru, má často značně omezené možnosti. Při hledání optimálního řešení větracího systému proto potřebuje mít co nejlepší informace o vlivu konstrukčních úprav na proudění vzduchu. V tomto článku jsou zkoumány dvě varianty vyústky pro odmrazování čelního skla z pohledu rychlosti a intenzity turbulence ve vystupujícím proudu. Je proveden rozbor vlivu umístění mřížky na vyústku a následně jsou stanoveny závěry, z nichž vyplývají doporučení pro volbu nejvhodnějšího uspořádání systému odmrazování a odmlžování čelního skla.

Anglický abstrakt

There are mandatory regulations for defogging and defrosting systems of car windshield, which have to be met before design approval of any vehicle. However, mere compliance with the legislative requirements is not sufficient, due to the strong competition in the automotive market. In addition, it can not be ignored that the vehicle design is important for its marketability. The ventilation system designer has often very limited options, as the external appearance of the individual interior elements must not be impaired. Therefore, he needs to have the best possible information about the impact of design modifications on the airflow, to find the optimal solution of the ventilation system. Two variants of air outlets for windscreen defrosting are examined in this article, in terms of velocity and turbulence intensity of the incoming airflow. It is analyzed the impact of the grid location on the outlet and subsequently, the recommendations are determined for selection of the most appropriate arrangement of defrosting and defogging systems of car windshield.

Klíčová slova

Větrání a vytápění automobilu, krycí mřížka, vyústka větrání, rychlost proudění, odmlžování skla, odmrazování skla, vytápění, vyhřívání, drátková anemometrie, žhavený drátek, laboratorní měření, intenzita turbulence, větrání

Vydáno

12.09.2016

Nakladatel

Society of Environmental Engineering

Strany od

190

Strany do

196

Strany počet

7

BibTex


@article{BUT129006,
 author="František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha} and Radim {Hapala}",
 title="Rychlostní pole v okolí vyústky pro odmrazování a odmlžování čelního skla osobního automobilu",
 annote="Pro systémy odmlžování a odmrazování čelního skla automobilu existují závazné předpisy, kterým musí vyhovět každé vozidlo před typovým schválením. Samotné splnění legislativních požadavků by však v důsledku velké konkurence na automobilovém trhu nebylo dostatečné. Zároveň nelze pominout, že pro prodejnost vozu je důležitý design vozidla. Protože konstruktér větracího systému nesmí narušit vnější vzhled jednotlivých prvků interiéru, má často značně omezené možnosti. Při hledání optimálního řešení větracího systému proto potřebuje mít co nejlepší informace o vlivu konstrukčních úprav na proudění vzduchu.
V tomto článku jsou zkoumány dvě varianty vyústky pro odmrazování čelního skla z pohledu rychlosti a intenzity turbulence ve vystupujícím proudu. Je proveden rozbor vlivu umístění mřížky na vyústku a následně jsou stanoveny závěry, z nichž vyplývají doporučení pro volbu nejvhodnějšího uspořádání systému odmrazování a odmlžování čelního skla.",
 address="Society of Environmental Engineering",
 chapter="129006",
 howpublished="print",
 institution="Society of Environmental Engineering",
 number="4",
 volume="25",
 year="2016",
 month="september",
 pages="190--196",
 publisher="Society of Environmental Engineering",
 type="journal article"
}