Detail publikace

Systém pro udržení dispensní kapiláry v konstantní výšce nad povrchem

ŘEZNÍČEK, M. OTÁHAL, A. BURŠÍK, M. JANKOVSKÝ, J.

Originální název

System for maintaining the dispense capillary at a constant height above the surface

Český název

Systém pro udržení dispensní kapiláry v konstantní výšce nad povrchem

Anglický název

System for maintaining the dispense capillary at a constant height above the surface

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This article deals with establishing of height correction system for dispense printing of thick film pastes. New method is based on compressed air which is flowing around dispense nozzle. Pressure is changing in dependence to height of nozzle/pressure sensing system above substrate. Pressure is used for feedback for height correction system.

Český abstrakt

Tento článek se zabývá systémem pro stanovení výšky při tisku tlustovrstvé pasty. Nová metoda je založena na stlačeném vzduchu, který proudí kolem tiskové kapiláry. Tlak se mění v závislosti na výšce kapiláry/snímací trysky nad substrátem. Tlak se používá pro zpětnou vazbu pro systém korekce výšky.

Anglický abstrakt

This article deals with establishing of height correction system for dispense printing of thick film pastes. New method is based on compressed air which is flowing around dispense nozzle. Pressure is changing in dependence to height of nozzle/pressure sensing system above substrate. Pressure is used for feedback for height correction system.

Klíčová slova

Výšková korekce, stlačený vzduch, dospenzní tisk, tlustovrstvá pasty

Vydáno

18.05.2016

Nakladatel

University of West Bohemia in Pilsen

Místo

Pilsen, Czech Republic

ISBN

978-1-5090-1389-0

Kniha

39th International Spring Seminar on Electronics Technology "Printed Electronics and Smart Textiles"

Strany od

430

Strany do

432

Strany počet

534

BibTex


@inproceedings{BUT125121,
 author="Michal {Řezníček} and Alexandr {Otáhal} and Martin {Buršík} and Jaroslav {Jankovský}",
 title="System for maintaining the dispense capillary at a constant height above the surface",
 annote="This article deals with establishing of height correction system for dispense printing of thick film pastes. New method is based on compressed air which is flowing around dispense nozzle. Pressure is changing in dependence to height of nozzle/pressure sensing system above substrate. Pressure is used for feedback for height correction system.",
 address="University of West Bohemia in Pilsen",
 booktitle="39th International Spring Seminar on Electronics Technology "Printed Electronics and Smart Textiles"",
 chapter="125121",
 doi="10.1109/ISSE.2016.7563234",
 howpublished="online",
 institution="University of West Bohemia in Pilsen",
 year="2016",
 month="may",
 pages="430--432",
 publisher="University of West Bohemia in Pilsen",
 type="conference paper"
}