Detail publikace

Porovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angrešt pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene

DIVIŠ, P. JUREČKOVÁ, Z. MATĚJÍČEK, A. KAPLAN, J. KŘENOVÁ, A.

Originální název

Porovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angrešt pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene

Český název

Porovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angrešt pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Cílem této práce bylo stanovit celkovou antioxidační aktivitu 7 různých odrůd červenoplodého angreštu a porovnat hodnoty antioxidační aktivity u sledovaných odrůd pěstovaných ve formě keře a ve formě dvoukmenného vřetene. Nejvyšší antioxidační aktivita byla naměřena u odrůdy angreštu ˊAlanˊ, nejnižší pak u odrůdy ˊRemarkaˊ. Rozdíl mezi antioxidační aktivitou odrůd angreštu pěstovaných různými technologiemi byl statisticky nevýznamný.

Český abstrakt

Cílem této práce bylo stanovit celkovou antioxidační aktivitu 7 různých odrůd červenoplodého angreštu a porovnat hodnoty antioxidační aktivity u sledovaných odrůd pěstovaných ve formě keře a ve formě dvoukmenného vřetene. Nejvyšší antioxidační aktivita byla naměřena u odrůdy angreštu ˊAlanˊ, nejnižší pak u odrůdy ˊRemarkaˊ. Rozdíl mezi antioxidační aktivitou odrůd angreštu pěstovaných různými technologiemi byl statisticky nevýznamný.

Klíčová slova

drobné ovoce, angrešt, antioxidační aktivita, technologie pěstování

Rok RIV

2015

Vydáno

01.06.2015

ISSN

0231-6900

Periodikum

Vědecké práce ovocnářské. Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. GC GE

Číslo

24

Stát

CZ

Strany od

13

Strany do

16

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT123922,
  author="Pavel {Diviš} and Zuzana {Jurečková} and Aleš {Matějíček} and Jiří {Kaplan} and Alena {Křenová}",
  title="Porovnání celkové antioxidační aktivity červenoplodých odrůd angrešt pěstovaných ve tvaru keře a dvoukmenného vřetene",
  annote="Cílem této práce bylo stanovit celkovou antioxidační aktivitu 7 různých odrůd červenoplodého angreštu a porovnat hodnoty antioxidační aktivity u sledovaných odrůd pěstovaných ve formě keře a ve formě dvoukmenného vřetene. Nejvyšší antioxidační aktivita byla naměřena u odrůdy angreštu ˊAlanˊ, nejnižší pak u odrůdy ˊRemarkaˊ. Rozdíl mezi antioxidační aktivitou odrůd angreštu pěstovaných různými technologiemi byl statisticky nevýznamný.",
  chapter="123922",
  howpublished="print",
  number="24",
  year="2015",
  month="june",
  pages="13--16",
  type="journal article - other"
}