Detail publikace

Sledování odolnosti betonů s přídavkem různého typu popílku proti chloridovému agresivnímu prostředí

KULÍSEK, K. BROŽOVSKÝ, J. NOVÁK, J.

Originální název

Sledování odolnosti betonů s přídavkem různého typu popílku proti chloridovému agresivnímu prostředí

Český název

Sledování odolnosti betonů s přídavkem různého typu popílku proti chloridovému agresivnímu prostředí

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Vlastnosti doporučené normou ČSN 73 1340 byly ověřeny na vzorcích betonu vystavenému korozivnímu prostředí - 5% roztoku chloridu sodného po dobu 15 měsců. Presentovány jsou vybrané výsledky dosažené na vzorcích připravených ze směsi z popílku klasického hnědouhelného spalování v elektrárně Chvaletice a fluidního popílku železáren Třinec. Vyšší přípdavek popílku nesnižoval odolnost betonu

Český abstrakt

Vlastnosti doporučené normou ČSN 73 1340 byly ověřeny na vzorcích betonu vystavenému korozivnímu prostředí - 5% roztoku chloridu sodného po dobu 15 měsců. Presentovány jsou vybrané výsledky dosažené na vzorcích připravených ze směsi z popílku klasického hnědouhelného spalování v elektrárně Chvaletice a fluidního popílku železáren Třinec. Vyšší přípdavek popílku nesnižoval odolnost betonu

Rok RIV

2004

Vydáno

12.03.2004

Nakladatel

VUT v Brně, ARSM

Místo

Brno

ISBN

80-214-2583-0

Kniha

RECYCLING 2004

Číslo edice

1

Strany od

21

Strany do

25

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT11982,
 author="Karel {Kulísek} and Jiří {Brožovský} and Jan {Novák}",
 title="Sledování odolnosti betonů s přídavkem různého typu popílku proti chloridovému agresivnímu prostředí",
 annote="Vlastnosti doporučené normou ČSN 73 1340 byly ověřeny na vzorcích betonu vystavenému korozivnímu prostředí - 5% roztoku chloridu sodného po dobu 15 měsců. Presentovány jsou vybrané výsledky dosažené na vzorcích připravených ze směsi z popílku klasického hnědouhelného spalování v elektrárně Chvaletice a fluidního popílku železáren Třinec. Vyšší přípdavek popílku nesnižoval odolnost betonu",
 address="VUT v Brně, ARSM",
 booktitle="RECYCLING 2004",
 chapter="11982",
 institution="VUT v Brně, ARSM",
 year="2004",
 month="march",
 pages="21",
 publisher="VUT v Brně, ARSM",
 type="conference paper"
}