Detail publikace

Geodetické metody při měření přetvoření dřevěných konstrukcí velkých rozpětí

BUREŠ, J., STRAKA, B.

Originální název

Geodetické metody při měření přetvoření dřevěných konstrukcí velkých rozpětí

Český název

Geodetické metody při měření přetvoření dřevěných konstrukcí velkých rozpětí

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku jsou shrnuty výsledky geodetických měření prováděných na dřevěné obloukové konstrukci sportovní haly v Bílovci. Chování spojů a dílčích segmentů uvedené konstrukce bylo testováno laboratorní cestou ve zkušebních zařízeních. Pro zjištění skutečného působení konstrukcí v montážních a provozních podmínkách jsou nezbytná měření s použitím geodetických metod. Zaměřením výchozího stavu byly určeny počáteční geometrické imperfekce konstrukce. V dalších etapách byly sledovány a vyhodnocovány deformace konstrukce, z nichž lze usuzovat na reálné působení konstrukce v daných podmínkách.

Český abstrakt

V příspěvku jsou shrnuty výsledky geodetických měření prováděných na dřevěné obloukové konstrukci sportovní haly v Bílovci. Chování spojů a dílčích segmentů uvedené konstrukce bylo testováno laboratorní cestou ve zkušebních zařízeních. Pro zjištění skutečného působení konstrukcí v montážních a provozních podmínkách jsou nezbytná měření s použitím geodetických metod. Zaměřením výchozího stavu byly určeny počáteční geometrické imperfekce konstrukce. V dalších etapách byly sledovány a vyhodnocovány deformace konstrukce, z nichž lze usuzovat na reálné působení konstrukce v daných podmínkách.

Rok RIV

2004

Vydáno

01.10.2004

Nakladatel

Akademické nakladatelství CERM s.r.o.

Místo

Brno

ISBN

80-7204-354-4

Kniha

Experiment 04

Strany od

47

Strany do

53

Strany počet

7

BibTex


@inproceedings{BUT11951,
 author="Jiří {Bureš} and Bohumil {Straka}",
 title="Geodetické metody při měření přetvoření dřevěných konstrukcí velkých rozpětí",
 annote="V příspěvku jsou shrnuty výsledky geodetických měření prováděných na dřevěné obloukové konstrukci sportovní haly v Bílovci. Chování spojů a dílčích segmentů uvedené konstrukce bylo testováno laboratorní cestou ve zkušebních zařízeních. Pro zjištění skutečného působení konstrukcí v montážních a provozních podmínkách jsou nezbytná měření s použitím geodetických metod. Zaměřením výchozího stavu byly určeny počáteční geometrické imperfekce konstrukce. V dalších etapách byly sledovány a vyhodnocovány deformace konstrukce, z nichž lze usuzovat na reálné působení konstrukce v daných podmínkách.",
 address="Akademické nakladatelství CERM s.r.o.",
 booktitle="Experiment 04",
 chapter="11951",
 institution="Akademické nakladatelství CERM s.r.o.",
 year="2004",
 month="october",
 pages="47",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM s.r.o.",
 type="conference paper"
}