Publication detail

Geodesic methods for measuring deformations of large span timber structures

BUREŠ, J., STRAKA, B.

Original Title

Geodetické metody při měření přetvoření dřevěných konstrukcí velkých rozpětí

Czech Title

Geodetické metody při měření přetvoření dřevěných konstrukcí velkých rozpětí

English Title

Geodesic methods for measuring deformations of large span timber structures

Type

conference paper

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku jsou shrnuty výsledky geodetických měření prováděných na dřevěné obloukové konstrukci sportovní haly v Bílovci. Chování spojů a dílčích segmentů uvedené konstrukce bylo testováno laboratorní cestou ve zkušebních zařízeních. Pro zjištění skutečného působení konstrukcí v montážních a provozních podmínkách jsou nezbytná měření s použitím geodetických metod. Zaměřením výchozího stavu byly určeny počáteční geometrické imperfekce konstrukce. V dalších etapách byly sledovány a vyhodnocovány deformace konstrukce, z nichž lze usuzovat na reálné působení konstrukce v daných podmínkách.

Czech abstract

V příspěvku jsou shrnuty výsledky geodetických měření prováděných na dřevěné obloukové konstrukci sportovní haly v Bílovci. Chování spojů a dílčích segmentů uvedené konstrukce bylo testováno laboratorní cestou ve zkušebních zařízeních. Pro zjištění skutečného působení konstrukcí v montážních a provozních podmínkách jsou nezbytná měření s použitím geodetických metod. Zaměřením výchozího stavu byly určeny počáteční geometrické imperfekce konstrukce. V dalších etapách byly sledovány a vyhodnocovány deformace konstrukce, z nichž lze usuzovat na reálné působení konstrukce v daných podmínkách.

English abstract

The paper includes conclusions from evaluation of results obtained from long-term measuring of innovative types of timber structures. Based on the results of measurements of vertical and horizontal deformation components it is possible to analyze the real behaviour of structures in given conditions. Initial geometrical imperfection data can be acquired by surveying the original geometrical shape of the structure after the assembly. By assessing deformations in various stages, including particularly external and internal environment temperatures, relative air humidity and moisture content of wood, decisive parameters for real structure behaviour can be established.

Keywords

long-term measuring , imperfection, real behaviour, surveying, timber structure

RIV year

2004

Released

01.10.2004

Publisher

Akademické nakladatelství CERM s.r.o.

Location

Brno

ISBN

80-7204-354-4

Book

Experiment 04

Pages from

47

Pages to

53

Pages count

7

BibTex


@inproceedings{BUT11951,
 author="Jiří {Bureš} and Bohumil {Straka}",
 title="Geodetické metody při měření přetvoření dřevěných konstrukcí velkých rozpětí",
 annote="V příspěvku jsou shrnuty výsledky geodetických měření prováděných na dřevěné obloukové konstrukci sportovní haly v Bílovci. Chování spojů a dílčích segmentů uvedené konstrukce bylo testováno laboratorní cestou ve zkušebních zařízeních. Pro zjištění skutečného působení konstrukcí v montážních a provozních podmínkách jsou nezbytná měření s použitím geodetických metod. Zaměřením výchozího stavu byly určeny počáteční geometrické imperfekce konstrukce. V dalších etapách byly sledovány a vyhodnocovány deformace konstrukce, z nichž lze usuzovat na reálné působení konstrukce v daných podmínkách.",
 address="Akademické nakladatelství CERM s.r.o.",
 booktitle="Experiment 04",
 chapter="11951",
 institution="Akademické nakladatelství CERM s.r.o.",
 year="2004",
 month="october",
 pages="47",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM s.r.o.",
 type="conference paper"
}