Publication detail

Geodetické metody při měření přetvoření dřevěných konstrukcí velkých rozpětí

Original Title

Geodetické metody při měření přetvoření dřevěných konstrukcí velkých rozpětí

Czech Title

Geodetické metody při měření přetvoření dřevěných konstrukcí velkých rozpětí

Language

cs

Original Abstract

V příspěvku jsou shrnuty výsledky geodetických měření prováděných na dřevěné obloukové konstrukci sportovní haly v Bílovci. Chování spojů a dílčích segmentů uvedené konstrukce bylo testováno laboratorní cestou ve zkušebních zařízeních. Pro zjištění skutečného působení konstrukcí v montážních a provozních podmínkách jsou nezbytná měření s použitím geodetických metod. Zaměřením výchozího stavu byly určeny počáteční geometrické imperfekce konstrukce. V dalších etapách byly sledovány a vyhodnocovány deformace konstrukce, z nichž lze usuzovat na reálné působení konstrukce v daných podmínkách.

Czech abstract

V příspěvku jsou shrnuty výsledky geodetických měření prováděných na dřevěné obloukové konstrukci sportovní haly v Bílovci. Chování spojů a dílčích segmentů uvedené konstrukce bylo testováno laboratorní cestou ve zkušebních zařízeních. Pro zjištění skutečného působení konstrukcí v montážních a provozních podmínkách jsou nezbytná měření s použitím geodetických metod. Zaměřením výchozího stavu byly určeny počáteční geometrické imperfekce konstrukce. V dalších etapách byly sledovány a vyhodnocovány deformace konstrukce, z nichž lze usuzovat na reálné působení konstrukce v daných podmínkách.

BibTex


@inproceedings{BUT11951,
 author="Jiří {Bureš} and Bohumil {Straka}",
 title="Geodetické metody při měření přetvoření dřevěných konstrukcí velkých rozpětí",
 annote="V příspěvku jsou shrnuty výsledky geodetických měření prováděných na dřevěné obloukové konstrukci sportovní haly v Bílovci. Chování spojů a dílčích segmentů uvedené konstrukce bylo testováno laboratorní cestou ve zkušebních zařízeních. Pro zjištění skutečného působení konstrukcí v montážních a provozních podmínkách jsou nezbytná měření s použitím geodetických metod. Zaměřením výchozího stavu byly určeny počáteční geometrické imperfekce konstrukce. V dalších etapách byly sledovány a vyhodnocovány deformace konstrukce, z nichž lze usuzovat na reálné působení konstrukce v daných podmínkách.",
 address="Akademické nakladatelství CERM s.r.o.",
 booktitle="Experiment 04",
 chapter="11951",
 institution="Akademické nakladatelství CERM s.r.o.",
 year="2004",
 month="october",
 pages="47",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM s.r.o.",
 type="conference paper"
}