Detail publikace

Řízení soft redukce plynul0ho odl0v8n9 s teplotn9m modelem

ŠTĚTINA, J. KATOLICKÝ, J. RAMÍK, P.

Originální název

CONTROL OF SOFT REDUCTION OF CONTINUOUS SLAB CASTING WITH A THERMAL MODEL

Český název

Řízení soft redukce plynul0ho odl0v8n9 s teplotn9m modelem

Anglický název

CONTROL OF SOFT REDUCTION OF CONTINUOUS SLAB CASTING WITH A THERMAL MODEL

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

The internal quality of cast steel slabs during the radial continuous casting is significantly affected by the setting of support rollers. During the passes through the support rolls the steel cools from 1400 °C to 600 °C, therefore the shrinkage of the material must be controlled with the setting of the reduction profile. The setting of the reduction profile with fixed rollers is a compromise used for all the cast steel. During the continuous casting the wear of the rolls occurs and this must also be considered when setting the profile with rollers. A 3D thermal model is used for the optimum setting. As the reduction setting cannot be optimized for older casters, internal defects are often present. New machines for continuous casting of steel are fitted with soft reduction, i.e., the system for controlling the roller position and setting the reduction profile for any type of steel. The control system is connected on-line with the 3D thermal model.

Český abstrakt

Vnitřní Kvalita lité oceli desek během radiálním plynulého odlévání je výrazně ovlivněna nastavením podpůrných válců. Během prochází opěrnými válci ocel ochladí od 1400 ° C do 600 ° C, proto je smrštění materiálu, musí být řízena s nastavením profilu snížení. Nastavení profilu redukce s pevnými válci je kompromisem používá pro celou lité oceli. V průběhu kontinuálního lití opotřebení válců dochází, a to musí být také považována při nastavení profilu s válečky. 3D tepelný model je použit pro optimální nastavení. Vzhledem k tomu, nastavení redukce nemůže být optimalizován pro starší kolečkách, vnitřní vady jsou často přítomné. Nové stroje pro kontinuální odlévání oceli jsou opatřeny měkkou redukcí, tj, v systému pro ovládání polohy válečku a nastavení profilu snížení pro každý typ oceli. Řídicí systém je propojen on-line s tepelný model 3D.

Anglický abstrakt

The internal quality of cast steel slabs during the radial continuous casting is significantly affected by the setting of support rollers. During the passes through the support rolls the steel cools from 1400 °C to 600 °C, therefore the shrinkage of the material must be controlled with the setting of the reduction profile. The setting of the reduction profile with fixed rollers is a compromise used for all the cast steel. During the continuous casting the wear of the rolls occurs and this must also be considered when setting the profile with rollers. A 3D thermal model is used for the optimum setting. As the reduction setting cannot be optimized for older casters, internal defects are often present. New machines for continuous casting of steel are fitted with soft reduction, i.e., the system for controlling the roller position and setting the reduction profile for any type of steel. The control system is connected on-line with the 3D thermal model.

Klíčová slova

plunulelitá brama, numerické modely, kontrakce, soft redukce

Rok RIV

2015

Vydáno

01.10.2015

Nakladatel

IMT Ljubljana

Místo

Ljubljana

Strany od

725

Strany do

729

Strany počet

5

URL

BibTex


@article{BUT117372,
 author="Josef {Štětina} and Jaroslav {Katolický} and Pavel {Ramík}",
 title="CONTROL OF SOFT REDUCTION OF CONTINUOUS SLAB CASTING WITH A THERMAL MODEL",
 annote="The internal quality of cast steel slabs during the radial continuous casting is significantly affected by the setting of support rollers. During the passes through the support rolls the steel cools from 1400 °C to 600 °C, therefore the shrinkage of the material must be controlled with the setting of the reduction profile. The setting of the reduction profile with fixed rollers is a compromise used for all the cast steel. During the continuous casting the wear of the rolls occurs and this must also be considered when setting the profile with rollers. A 3D thermal model is used for the optimum setting. As the reduction setting cannot be optimized for older casters, internal defects are often present. New machines for continuous casting of steel are fitted with soft reduction, i.e., the system for controlling the roller position and setting the reduction profile for any type of steel. The
control system is connected on-line with the 3D thermal model.",
 address="IMT Ljubljana",
 chapter="117372",
 doi="10.17222/mit.2014.189",
 howpublished="print",
 institution="IMT Ljubljana",
 number="49",
 volume="5",
 year="2015",
 month="october",
 pages="725--729",
 publisher="IMT Ljubljana",
 type="journal article"
}