Detail publikace

MKP model magnetického obvodu a jeho verifikace

KUBÍK, M. MACHÁČEK, O. STRECKER, Z. MAZŮREK, I.

Originální název

FEM model of magnetic circuit and its verifivation

Český název

MKP model magnetického obvodu a jeho verifikace

Anglický název

FEM model of magnetic circuit and its verifivation

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Magnetorheological (MR) dampers are an advanced devices, where the magnetic circuit plays significant role. Manuals for designing of magnetic circuit and its time response does not exist. Not even possible to use analytical equations. There-fore the finite element analysis (FEA) is necessary to use. The FEA cannot be blindly trust. Before we use model based on FEA for final design of the circuit its accuracy has to be determined. The model results are significantly influenced by input parameters – geometry material properties, elements size boundary condi-tions etc. We cannot expect model corresponding to reality without suitable definition of input parameter. This paper aims to compare the results obtained from the FEA, measurement and determine their relative offsets. Experimental device was developed for magnetic induction measurement in the circuit using a magnetometer. The device consists of cooper coil two ferrite cores MR fluid and stand made of polyamide. The device was modelled in ANSYS Maxwell and the transient analysis was performed. The predicted values of magnetic induction correspond with the experiment.

Český abstrakt

Magnetoreologické (MR) tlumiče jsou progresivní strojní zařízení, ve kterých hraje zásadní roli magnetický obvod. K návrhu magnetických obvodů a jejich časové odezvy neexistují žádné příručky. Navíc není možné využít analytické vztahy, proto je nezbytné vytvořit MKP analýzu. Té však nelze slepě důvěřovat. Model je před použitím pro finální návrh obvodu nutné ověřit na základě experi-mentu. V MKP modely významně ovlivňují vstupní parametry - geometrie, materiálové charakteristiky, velikost prvků, okrajové podmínky ap. Jejich správná volba je nezbytná pro tvorbu modelu, který by odpovídal realitě. Cílem článku je porovnání výsledků získaných z MKP modelu, měření a určení jejich vzájemné odchylky. Pro ověření magnetického modelu bylo vytvořeno experimentální zařízení, díky kterému bylo možné měřit magnetickou indukci v obvodu pomocí magnetometru. Experimentální magnetický obvod se skládal z cívky, feritového jádra a MR kapaliny a plastového držáku přípravku. V MKP systému Maxwell bylo toto zařízení co nejvěrněji namodelováno a provedena transientní analýza. Predikované hodnoty magnetické indukce odpovídají experimentu.

Anglický abstrakt

Magnetorheological (MR) dampers are an advanced devices, where the magnetic circuit plays significant role. Manuals for designing of magnetic circuit and its time response does not exist. Not even possible to use analytical equations. There-fore the finite element analysis (FEA) is necessary to use. The FEA cannot be blindly trust. Before we use model based on FEA for final design of the circuit its accuracy has to be determined. The model results are significantly influenced by input parameters – geometry material properties, elements size boundary condi-tions etc. We cannot expect model corresponding to reality without suitable definition of input parameter. This paper aims to compare the results obtained from the FEA, measurement and determine their relative offsets. Experimental device was developed for magnetic induction measurement in the circuit using a magnetometer. The device consists of cooper coil two ferrite cores MR fluid and stand made of polyamide. The device was modelled in ANSYS Maxwell and the transient analysis was performed. The predicted values of magnetic induction correspond with the experiment.

Rok RIV

2015

Vydáno

09.09.2015

Nakladatel

Publishing Center SUA Nitra

Místo

Nitra

ISBN

978-80-552-1377-4

Kniha

Book of Proceeding of 56th International Conference of Machine Design Departments

Strany od

99

Strany do

104

Strany počet

400

BibTex


@inproceedings{BUT116256,
 author="Michal {Kubík} and Ondřej {Macháček} and Zbyněk {Strecker} and Ivan {Mazůrek}",
 title="FEM model of magnetic circuit and its verifivation",
 annote="Magnetorheological (MR) dampers are an advanced devices, where the magnetic circuit plays significant role. Manuals for designing of magnetic circuit and its time response does not exist. Not even possible to use analytical equations. There-fore the finite element analysis (FEA) is necessary to use. The FEA cannot be blindly trust. Before we use model based on FEA for final design of the circuit its accuracy has to be determined. The model results are significantly influenced by input parameters – geometry material properties, elements size boundary condi-tions etc. We cannot expect model corresponding to reality without suitable definition of input parameter. This paper aims to compare the results obtained from the FEA, measurement and determine their relative offsets. Experimental device was developed for magnetic induction measurement in the circuit using a magnetometer. The device consists of cooper coil two ferrite cores MR fluid and stand made of polyamide. The device was modelled in ANSYS Maxwell and the transient analysis was performed. The predicted values of magnetic induction correspond with the experiment.",
 address="Publishing Center SUA Nitra",
 booktitle="Book of Proceeding of 56th International Conference of Machine Design Departments",
 chapter="116256",
 howpublished="print",
 institution="Publishing Center SUA Nitra",
 year="2015",
 month="september",
 pages="99--104",
 publisher="Publishing Center SUA Nitra",
 type="conference paper"
}