Detail publikace

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa

KRUTÍLEK, D. MRNKA, M. HEBELKA, V. RAIDA, Z.

Originální název

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa

Český název

Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek se zabývá problematikou návrhu an-ténních soustav vhodných pro radioreléové spoje. V článku popisujeme postup návrhu a optimalizaci antény, která se skládá ze dvou anténních elementů, jejichž vzájemné ovlivňování je díky vhodné koncepci anténní struktury minimální. Širokopásmová anténa je navržena pro frekvenční pásmo 10 až 13 GHz, úzkopásmová anténa pracuje na kmitočtu 38 GHz. An-ténní soustava byla numericky modelována a optimalizována v programu CST Microwave Studio s použitím lokálních opti-malizačních metod.

Český abstrakt

Tento článek se zabývá problematikou návrhu an-ténních soustav vhodných pro radioreléové spoje. V článku popisujeme postup návrhu a optimalizaci antény, která se skládá ze dvou anténních elementů, jejichž vzájemné ovlivňování je díky vhodné koncepci anténní struktury minimální. Širokopásmová anténa je navržena pro frekvenční pásmo 10 až 13 GHz, úzkopásmová anténa pracuje na kmitočtu 38 GHz. An-ténní soustava byla numericky modelována a optimalizována v programu CST Microwave Studio s použitím lokálních opti-malizačních metod.

Klíčová slova

monopól; flíček; dvoupásmová anténa; anténní soustava

Rok RIV

2015

Vydáno

20.04.2015

Strany od

33

Strany do

36

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT114213,
 author="David {Krutílek} and Michal {Mrnka} and Vladimír {Hebelka} and Zbyněk {Raida}",
 title="Integrovaná dvoupásmová flíčkovo-monopólová anténa",
 annote="Tento článek se zabývá problematikou návrhu an-ténních soustav vhodných pro radioreléové spoje. V článku popisujeme postup návrhu a optimalizaci antény, která se skládá ze dvou anténních elementů, jejichž vzájemné ovlivňování je díky vhodné koncepci anténní struktury minimální. Širokopásmová anténa je navržena pro frekvenční pásmo 10 až 13 GHz, úzkopásmová anténa pracuje na kmitočtu 38 GHz. An-ténní soustava byla numericky modelována a optimalizována v programu CST Microwave Studio s použitím lokálních opti-malizačních metod.",
 chapter="114213",
 howpublished="online",
 number="2",
 volume="17",
 year="2015",
 month="april",
 pages="33--36",
 type="journal article - other"
}