Detail publikace

Promrzání půd v kontextu evropských normativů

VLACH, F.

Originální název

Promrzání půd v kontextu evropských normativů

Český název

Promrzání půd v kontextu evropských normativů

Anglický název

Soil freezing in the context of European standard

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento článek pojednává o analýze teoretické hloubky promrznutí zeminy podle různých autorů a EN ISO 13793. Dosavadní přístupy pro stanovení hloubky založení se opírají o empiricky stanovené hraniční hladiny pod povrchem. Raketový rozvoj moderních stavebních materiálů a technologických postupů se odráží i v pojetí zakládání stavby. Existuje zřejmá snaha minimalizovat objem zemních prací a maximálně využít potenciál použitých moderních materiálů. Chceme-li navrhovat subtilnější konstrukce bez omezení stupně bezpečnosti, musíme znát přesnější vstupní informace ohledně zátěžových stavů, kterým musí konstrukce odolat. V kontextu tohoto článku jde o hloubku promrznutí.

Český abstrakt

Tento článek pojednává o analýze teoretické hloubky promrznutí zeminy podle různých autorů a EN ISO 13793. Dosavadní přístupy pro stanovení hloubky založení se opírají o empiricky stanovené hraniční hladiny pod povrchem. Raketový rozvoj moderních stavebních materiálů a technologických postupů se odráží i v pojetí zakládání stavby. Existuje zřejmá snaha minimalizovat objem zemních prací a maximálně využít potenciál použitých moderních materiálů. Chceme-li navrhovat subtilnější konstrukce bez omezení stupně bezpečnosti, musíme znát přesnější vstupní informace ohledně zátěžových stavů, kterým musí konstrukce odolat. V kontextu tohoto článku jde o hloubku promrznutí.

Anglický abstrakt

This paper deals with the analysis of the theoretical depth of freezing soils by different authors and EN ISO 1379. Existing approaches is based on empirically determined borderline levels below the surface. Modern buildings materials and technological processes are also reflected in the concept of the building foundations. It is the attempt to minimize the volume of earthworks and earth moving and maximize the potential of the modern materials. If we want to design subtle structures and not limit level of security, we must know the precise input information about the stress conditions. In the context of this article it is the depth of freezing.

Klíčová slova

Půda, promrzání, evropské normy, zakládání staveb

Rok RIV

2015

Vydáno

29.01.2015

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-5091-2

Kniha

Juniorstav 2015

Strany od

-

Strany do

-

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT112666,
 author="František {Vlach}",
 title="Promrzání půd v kontextu evropských normativů",
 annote="Tento článek pojednává o analýze teoretické hloubky promrznutí zeminy podle různých autorů a EN ISO 13793. Dosavadní přístupy pro stanovení hloubky založení se opírají o empiricky stanovené hraniční hladiny pod povrchem. Raketový rozvoj moderních stavebních materiálů a technologických postupů se odráží i v pojetí zakládání stavby. Existuje zřejmá snaha minimalizovat objem zemních prací a maximálně využít potenciál použitých moderních materiálů. Chceme-li navrhovat subtilnější konstrukce bez omezení stupně bezpečnosti, musíme znát přesnější vstupní informace ohledně zátěžových stavů, kterým musí konstrukce odolat. V kontextu tohoto článku jde o hloubku promrznutí.",
 address="Vysoké učení technické v Brně",
 booktitle="Juniorstav 2015",
 chapter="112666",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně",
 year="2015",
 month="january",
 pages="----",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně",
 type="conference paper"
}