Detail publikace

Vyhodnocení automobilových klimatizačních vyústek a jejich výkonu

LEŽOVIČ, T. LÍZAL, F. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Originální název

HVAC automotive vents evaluation and their performance

Český název

Vyhodnocení automobilových klimatizačních vyústek a jejich výkonu

Anglický název

HVAC automotive vents evaluation and their performance

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

Car passengers comfort is increasingly important, not only from good feelings or travel comfort point of view, but also from the transportation safety perspective, where the driver s thermal comfort is of crucial importance. The main components affecting optimal comfort are HVAC vents. This article focuses on the performance assessment of a side dashboard car vent with adjustable horizontal vanes that allow changing the air jet direction vertically along with a complete shut-off. A new measuring methodology is presented here; it simulates real and complete ventilation system conditions using a simple laboratory piece of equipment with a single vent mounted. The flow pattern as generated by the vent jet was first studied with smoke visualization, then using a two-wire constant-temperature anemometer probe. Jet orientations and boundaries were identified for particular vent settings, which are fundamental in the assessment of vent performance. The average air speed and turbulence intensity were determined. Results show that the actual jet direction differs substantially from the direction that was set by the vanes and that further research may lead to a new and improved design of automatic control of a zonal ventilation system and contribute to more accurate control of passengers comfort.

Český abstrakt

Komfort cestujících v automobilu je stále důležitější, a to nejen z hlediska dobrého pocitu nebo pohodlí při cestování, ale také z hlediska bezpečnosti dopravy, kde tepelný komfort řidiče má zásadní význam. Hlavní komponenty, které ovlivňují optimální pohodlí, jsou ventilační a klimatizační vyústky. Tento článek se zaměřuje na hodnocení výkonu boční vyústky s nastavitelnými horizontálními lamelami, které umožňují změnu směru proudu vzduchu ve svislém směru, i úplné uzavření vyústky. Je uvedena nová metodika měření, která simuluje skutečné a úplné podmínky systému větrání pomocí jednoduchého laboratorního zařízení s jedním ventilátorem. Tok vzduchu z vyústky byl nejprve zkoumán kouřovou vizualizací, poté pomocí dvoudrátkového termoanemometru. Směr a hranice proudu byly identifikovány pro konkrétní nastavení vyústky, které je zásadní pro posuzování účinnosti větrání. Byla stanovena průměrná rychlost proudění vzduchu a intenzita turbulence v oblasti podstatné pro pasažéra. Výsledky ukazují, že skutečný směr proudu se podstatně liší od směru, který byl nastaven pomocí lopatek, a že další výzkum může vést k novému a vylepšenému designu automatického řízení a zonálního ventilačního systému a přispět k přesnějšímu řízení komfortu cestujících.

Anglický abstrakt

Car passengers comfort is increasingly important, not only from good feelings or travel comfort point of view, but also from the transportation safety perspective, where the driver s thermal comfort is of crucial importance. The main components affecting optimal comfort are HVAC vents. This article focuses on the performance assessment of a side dashboard car vent with adjustable horizontal vanes that allow changing the air jet direction vertically along with a complete shut-off. A new measuring methodology is presented here; it simulates real and complete ventilation system conditions using a simple laboratory piece of equipment with a single vent mounted. The flow pattern as generated by the vent jet was first studied with smoke visualization, then using a two-wire constant-temperature anemometer probe. Jet orientations and boundaries were identified for particular vent settings, which are fundamental in the assessment of vent performance. The average air speed and turbulence intensity were determined. Results show that the actual jet direction differs substantially from the direction that was set by the vanes and that further research may lead to a new and improved design of automatic control of a zonal ventilation system and contribute to more accurate control of passengers comfort.

Klíčová slova

automobilové vyústky, směrování proudu vzduchu, vizualizace, žárová anemometrie, termoanemometrie, rychlostní pole

Rok RIV

2013

Vydáno

17.11.2013

Nakladatel

Taylor & Francis

Místo

Atlanta, GA, USA

Strany od

1073

Strany do

1082

Strany počet

10

BibTex


@article{BUT104075,
 author="Tomáš {Ležovič} and František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="HVAC automotive vents evaluation and their performance",
 annote="Car passengers comfort is increasingly important, not only from good feelings or travel comfort point of view, but also from the transportation safety perspective, where the driver s thermal comfort is of crucial importance. The main components affecting optimal comfort are HVAC vents. This article focuses on the performance assessment of a side dashboard car vent with adjustable horizontal vanes that allow changing the air jet direction vertically along with a complete shut-off. A new measuring methodology is presented here; it simulates real and complete ventilation system conditions using a simple laboratory piece of equipment with a single vent mounted. The flow pattern as generated by the vent jet was first studied with smoke visualization, then using a two-wire constant-temperature anemometer probe. Jet orientations and boundaries were identified for particular vent settings, which are fundamental in the assessment of vent performance. The average air speed and turbulence intensity were determined. Results show that the actual jet direction differs substantially from the direction that was set by the vanes and that further research may lead to a new and improved design of automatic control of a zonal ventilation system and contribute to more accurate control of passengers comfort.",
 address="Taylor & Francis",
 chapter="104075",
 institution="Taylor & Francis",
 number="8",
 volume="19",
 year="2013",
 month="november",
 pages="1073--1082",
 publisher="Taylor & Francis",
 type="journal article"
}