Detail publikace

Hodnocení environmentálních rizik pěnových hasebních prostředků

HŘIBOVÁ, Š. ZLÁMALOVÁ GARGOŠOVÁ, H.

Originální název

Hodnocení environmentálních rizik pěnových hasebních prostředků

Český název

Hodnocení environmentálních rizik pěnových hasebních prostředků

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zabývá hodnocením environmentálních rizik spojených s aplikací hasebních prostředků v místě požáru. Prostřednictvím ekotoxikologických testů je posuzováno celkem pět hasebních pěnidel, která jsou používána v Jihomoravském kraji České republiky pro boj s velkoplošnými požáry. Jedná se o prostředky Sthamex F-15, Finiflam F-15, Expyrol F-15, Moussol-APS F-15 a Pyrocool B. Tyto prostředky byly prokázány jako vysoce toxické pro organismy akvatických i terestrických ekosystémů. V závěru práce je diskutován pozitivní vliv půdního sorpčního komplexu i biodegradačních procesů na snížení ekotoxického účinku testovaných prostředků, který byl rovněž pozorován.

Český abstrakt

Práce se zabývá hodnocením environmentálních rizik spojených s aplikací hasebních prostředků v místě požáru. Prostřednictvím ekotoxikologických testů je posuzováno celkem pět hasebních pěnidel, která jsou používána v Jihomoravském kraji České republiky pro boj s velkoplošnými požáry. Jedná se o prostředky Sthamex F-15, Finiflam F-15, Expyrol F-15, Moussol-APS F-15 a Pyrocool B. Tyto prostředky byly prokázány jako vysoce toxické pro organismy akvatických i terestrických ekosystémů. V závěru práce je diskutován pozitivní vliv půdního sorpčního komplexu i biodegradačních procesů na snížení ekotoxického účinku testovaných prostředků, který byl rovněž pozorován.

Klíčová slova

Ekotoxicita, hasební pěny

Rok RIV

2013

Vydáno

16.10.2013

Nakladatel

Ing. Václav Helán - 2Theta

Místo

Český Těšín

ISBN

978-80-86380-70-4

Kniha

Analýza organických látek v životním prostředí, Sborník přednášek

Strany od

192

Strany do

199

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT103688,
 author="Šárka {Doležalová} and Helena {Zlámalová Gargošová}",
 title="Hodnocení environmentálních rizik pěnových hasebních prostředků",
 annote="Práce se zabývá hodnocením environmentálních rizik spojených s aplikací hasebních prostředků v místě požáru. Prostřednictvím ekotoxikologických testů je posuzováno celkem pět hasebních pěnidel, která jsou používána v Jihomoravském kraji České republiky pro boj s velkoplošnými požáry. Jedná se o prostředky Sthamex F-15, Finiflam F-15, Expyrol F-15, Moussol-APS F-15 a Pyrocool B. Tyto prostředky byly prokázány jako vysoce toxické pro organismy akvatických i terestrických ekosystémů. V závěru práce je diskutován pozitivní vliv půdního sorpčního komplexu i biodegradačních procesů na snížení ekotoxického účinku testovaných prostředků, který byl rovněž pozorován.",
 address="Ing. Václav Helán - 2Theta",
 booktitle="Analýza organických látek v životním prostředí, Sborník přednášek",
 chapter="103688",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Ing. Václav Helán - 2Theta",
 year="2013",
 month="october",
 pages="192--199",
 publisher="Ing. Václav Helán - 2Theta",
 type="conference paper"
}