Detail publikace

Optimalizace solárních článků z materiálu DPP(TBFu)2 přídavkem diiodooktanu

ZVĚŘINA, L. WEITER, M. HONOVÁ, J. HEINRICHOVÁ, P.

Originální název

Optimalizace solárních článků z materiálu DPP(TBFu)2 přídavkem diiodooktanu

Český název

Optimalizace solárních článků z materiálu DPP(TBFu)2 přídavkem diiodooktanu

Typ

abstrakt

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Práce se zabývá studiem vlivu přídavku aditiva DIO (1,8-dijodoktanu) do aktivní heterovrstvy solárního článku tvořeného donorem DPP(TBFu)2 (3,6-bis(5-(benzofuran-2-yl)thiofen-2-yl)-2,5-bis(2-ethylhexyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrol-1,4(2H,5H)-dion) a akceptorem PCBM (methylester kyseliny [6,6]-fenyl-C61-butanové). Podle publikované receptury byly připraveny roztoky pro nanášení aktivní heterovrstvy, které byly vždy tvořeny směsí donor:akceptor v hmotnostním poměru 3:2. Celková koncentrace pevných látek pak byla vždy 20 mg/ml. Byla připravena koncentrační řada s různě velkým přídavkem aditiva DIO (0; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 obj. %). Použitým rozpouštědlem byl chloroform, který zajistí dostatečné rozpuštění všech použitých materiálů a dostatečně rychlé odpařování pro metodu odstředivého lití (spin coatingu). Podle zavedeného postupu byla připravena a charakterizována série 6 fotovoltaických článků. Pro zjištění účinnosti fotovoltaické konverze byly měřeny voltampérové charakteristiky elektrometrem Keithley 2600 při osvětlení. K ozáření vzorku byl použit sluneční simulátor LOT ORIEL se spektrem AM 1,5 kalibrovaný referenčním křemíkovým článkem na výkon 1000W/m2. Základní charakterizace byla doplněna měřením spektrálně rozlišené fotovodivosti, integrální elektroluminiscencí a spektrálně rozlišenou elektroluminiscencí. Prostřednictvím těchto měření byl studován obecný vliv aditiva DIO na kvalitu aktivní heterovrstvy a byla nalezena optimální koncentrace tohoto aditiva pro danou kombinaci donorního a akceptorního materiálu.

Český abstrakt

Práce se zabývá studiem vlivu přídavku aditiva DIO (1,8-dijodoktanu) do aktivní heterovrstvy solárního článku tvořeného donorem DPP(TBFu)2 (3,6-bis(5-(benzofuran-2-yl)thiofen-2-yl)-2,5-bis(2-ethylhexyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrol-1,4(2H,5H)-dion) a akceptorem PCBM (methylester kyseliny [6,6]-fenyl-C61-butanové). Podle publikované receptury byly připraveny roztoky pro nanášení aktivní heterovrstvy, které byly vždy tvořeny směsí donor:akceptor v hmotnostním poměru 3:2. Celková koncentrace pevných látek pak byla vždy 20 mg/ml. Byla připravena koncentrační řada s různě velkým přídavkem aditiva DIO (0; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 obj. %). Použitým rozpouštědlem byl chloroform, který zajistí dostatečné rozpuštění všech použitých materiálů a dostatečně rychlé odpařování pro metodu odstředivého lití (spin coatingu). Podle zavedeného postupu byla připravena a charakterizována série 6 fotovoltaických článků. Pro zjištění účinnosti fotovoltaické konverze byly měřeny voltampérové charakteristiky elektrometrem Keithley 2600 při osvětlení. K ozáření vzorku byl použit sluneční simulátor LOT ORIEL se spektrem AM 1,5 kalibrovaný referenčním křemíkovým článkem na výkon 1000W/m2. Základní charakterizace byla doplněna měřením spektrálně rozlišené fotovodivosti, integrální elektroluminiscencí a spektrálně rozlišenou elektroluminiscencí. Prostřednictvím těchto měření byl studován obecný vliv aditiva DIO na kvalitu aktivní heterovrstvy a byla nalezena optimální koncentrace tohoto aditiva pro danou kombinaci donorního a akceptorního materiálu.

Klíčová slova

Organické solární články, diketopyrolopyrol, diijodooktan

Vydáno

06.12.2013

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4822-3

Kniha

Studentská konference Chemie je život

Strany od

68

Strany do

68

Strany počet

103

BibTex


@misc{BUT103372,
  author="Libor {Zvěřina} and Martin {Weiter} and Jana {Vrchotová} and Patricie {Heinrichová}",
  title="Optimalizace solárních článků z materiálu DPP(TBFu)2 přídavkem diiodooktanu",
  annote="Práce se zabývá studiem vlivu přídavku aditiva DIO (1,8-dijodoktanu) do aktivní heterovrstvy solárního článku tvořeného donorem DPP(TBFu)2 (3,6-bis(5-(benzofuran-2-yl)thiofen-2-yl)-2,5-bis(2-ethylhexyl)pyrrolo[3,4-c]pyrrol-1,4(2H,5H)-dion) a akceptorem PCBM (methylester kyseliny [6,6]-fenyl-C61-butanové). Podle publikované receptury byly připraveny roztoky pro nanášení aktivní heterovrstvy, které byly vždy tvořeny směsí donor:akceptor v hmotnostním poměru 3:2. Celková koncentrace pevných látek pak byla vždy 20 mg/ml. Byla připravena koncentrační řada s různě velkým přídavkem aditiva DIO (0; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 obj. %). Použitým rozpouštědlem byl chloroform, který zajistí dostatečné rozpuštění všech použitých materiálů a dostatečně rychlé odpařování pro metodu odstředivého lití (spin coatingu).
Podle zavedeného postupu byla připravena a charakterizována série 6 fotovoltaických článků. Pro zjištění účinnosti fotovoltaické konverze byly měřeny voltampérové charakteristiky elektrometrem Keithley 2600 při osvětlení. K ozáření vzorku byl použit sluneční simulátor LOT ORIEL se spektrem AM 1,5 kalibrovaný referenčním křemíkovým článkem na výkon 1000W/m2. Základní charakterizace byla doplněna měřením spektrálně rozlišené fotovodivosti, integrální elektroluminiscencí a spektrálně rozlišenou elektroluminiscencí. Prostřednictvím těchto měření byl studován obecný vliv aditiva DIO na kvalitu aktivní heterovrstvy a byla nalezena optimální koncentrace tohoto aditiva pro danou kombinaci donorního a akceptorního materiálu.",
  booktitle="Studentská konference Chemie je život",
  chapter="103372",
  howpublished="print",
  year="2013",
  month="december",
  pages="68--68",
  type="abstract"
}