Detail publikace

Generace audiofrekvenčního pin-hole výboje ve vodných roztocích

VAŠÍČEK, M. KRČMA, F. KOZÁKOVÁ, Z.

Originální název

Generation of Audio Frequency Pin-Hole Discharge in Water Solutions

Český název

Generace audiofrekvenčního pin-hole výboje ve vodných roztocích

Anglický název

Generation of Audio Frequency Pin-Hole Discharge in Water Solutions

Typ

abstrakt

Jazyk

en

Originální abstrakt

This paper presents results on electric discharge generation by high frequency high voltage (15-100 kHz) in NaCl solutions with different initial conductivity (100-1300 microS/cm), and compares them with DC discharge in the same electrode configuration. A batch plasma reactor in the pin-hole configuration contained a ceramic dielectric barrier separating two planar stainless steel electrodes; barrier thickness of 0.6 mm and pin-hole diameter of 0.6 mm was used. Lissajouse charts were evaluated from electric measurements for different discharge phases (electrolysis, bubble formation and discharge regular operation). Breakdown moments for different solution conductivities were determined from discharge power evaluation as a function of applied frequency. Breakdown voltage amplitude was decreased by the increasing conductivity in both regimes while frequency and current decreased. Changes of physical parameters (temperature, solution conductivity and pH) as well as production of hydrogen peroxide at different solution conductivities were compared. Solution conductivity was increased in both discharge regimes and with the initial conductivity value. Solution temperature was increased by the discharge in both regimes and with the increasing initial conductivity, too. Solution pH dropped to acidic conditions when HF or DC positive regime was applied while it was enhanced by DC negative regime.

Český abstrakt

Příspěvek přináší výsledky generace vysokofrekvenčního výboje (15-100 kHz) v roztocích NaCl o různé počáteční vodivosti (100 - 1300 microS/cm) a porovnává je s DC výboje v identické konfiguraci. Byl použit reaktor rozdělený keramickou přepážkou (tloušťka 0,6 mm) s dírkou o průměru 0,6 mm, v každé části byla jedna nerezová elektroda. Vyhodnocením Lissajousových obrazců byly vyhodnoceny tři rozdílné procesy probíhající v systému (elektrolýza, vzkik bublin a vlastní výboj). Ze závislosti výkonu na použité frekvenci byl stanoven okamžik průrazu pro různé vodivosti roztoku. Amplituda napětí v okamžiku průrazu napětí klesá s rostoucí vodivostí roztoku, frekvence a proud v okamžiku průrazu naopak rostou. Změny fyzikálních parametrů (teplota, vodivost, pH) a produkce peroxidu vodíku byly porovnávány v obou režimech výboje v závislosti na počáteční vodivosti roztoku. Teplota a vodivost rostly v čase v obou případech, pH hlesalo, pokud byl použit vysokofrekcenční nebo stejnosměrný výboj v kladné polaritě, ve stejnosměrném výboji v záporné polaritě pH rostlo.

Anglický abstrakt

This paper presents results on electric discharge generation by high frequency high voltage (15-100 kHz) in NaCl solutions with different initial conductivity (100-1300 microS/cm), and compares them with DC discharge in the same electrode configuration. A batch plasma reactor in the pin-hole configuration contained a ceramic dielectric barrier separating two planar stainless steel electrodes; barrier thickness of 0.6 mm and pin-hole diameter of 0.6 mm was used. Lissajouse charts were evaluated from electric measurements for different discharge phases (electrolysis, bubble formation and discharge regular operation). Breakdown moments for different solution conductivities were determined from discharge power evaluation as a function of applied frequency. Breakdown voltage amplitude was decreased by the increasing conductivity in both regimes while frequency and current decreased. Changes of physical parameters (temperature, solution conductivity and pH) as well as production of hydrogen peroxide at different solution conductivities were compared. Solution conductivity was increased in both discharge regimes and with the initial conductivity value. Solution temperature was increased by the discharge in both regimes and with the increasing initial conductivity, too. Solution pH dropped to acidic conditions when HF or DC positive regime was applied while it was enhanced by DC negative regime.

Klíčová slova

Výboj v kapalinách, elektrická měření, parametry průrazu, vodivost roztoku, generace peroxidu vodíku

Vydáno

25.08.2013

Místo

Budapest

ISBN

978-615-5270-04-8

Kniha

5th Central European Symposium on Plasma Chemistry – Book of Abstracts

Strany od

60

Strany do

61

Strany počet

2

BibTex


@misc{BUT101817,
  author="Michal {Vašíček} and František {Krčma} and Zdenka {Kozáková}",
  title="Generation of Audio Frequency Pin-Hole Discharge in Water Solutions",
  annote="This paper presents results on electric discharge generation by high frequency high voltage (15-100 kHz) in NaCl solutions with different initial conductivity (100-1300 microS/cm), and compares them with DC discharge in the same electrode configuration. A batch plasma reactor in the pin-hole configuration contained a ceramic dielectric barrier separating two planar stainless steel electrodes; barrier thickness of 0.6 mm and pin-hole diameter of 0.6 mm was used. Lissajouse charts were evaluated from electric measurements for different discharge phases (electrolysis, bubble formation and discharge regular operation). Breakdown moments for different solution conductivities were determined from discharge power evaluation as a function of applied frequency. Breakdown voltage amplitude was decreased by the increasing conductivity in both regimes while frequency and current decreased. Changes of physical parameters (temperature, solution conductivity and pH) as well as production of hydrogen peroxide at different solution conductivities were compared. Solution conductivity was increased in both discharge regimes and with the initial conductivity value. Solution temperature was increased by the discharge in both regimes and with the increasing initial conductivity, too. Solution pH dropped to acidic conditions when HF or DC positive regime was applied while it was enhanced by DC negative regime.",
  booktitle="5th Central European Symposium on Plasma Chemistry – Book of Abstracts",
  chapter="101817",
  howpublished="print",
  year="2013",
  month="august",
  pages="60--61",
  type="abstract"
}