Detail publikace

Elektrický pohon vrtule letounu kategorie VLA

KNOBLOCH, J. ČERVINKA, D. KLÍMA, B. FAJKUS, P. NOUMAN, Z.

Originální název

Elektrický pohon vrtule letounu kategorie VLA

Český název

Elektrický pohon vrtule letounu kategorie VLA

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V souvislosti s rozvojem pohonů pro nezávislou trakci se experimentuje s těmito pohony rovněž v leteckých aplikacích. V článku je popsána realizace trojfázového střídače pro pohon vrtule letounu kategorie VLA s využitím synchronního motoru s permanentními magnety. V návrhu je kladen důraz na kompaktnost a pře-devším hmotnost celého střídače. Volba vhodného bezpotenciálového IGBT modulu je ovlivněna jak výše uvedenými požadavky, tak požadavkem na spolehlivost a v neposlední řadě napěťovou hladinou zdroje. V článku je též řešena problematika chlazení měniče v letecké aplikaci. Ačkoliv se zdánlivě jedná o běžné řešení elektrického pohonu pro nezávislou trakci, má tato aplikace svá specifika, která jsou zde prezentována.

Český abstrakt

V souvislosti s rozvojem pohonů pro nezávislou trakci se experimentuje s těmito pohony rovněž v leteckých aplikacích. V článku je popsána realizace trojfázového střídače pro pohon vrtule letounu kategorie VLA s využitím synchronního motoru s permanentními magnety. V návrhu je kladen důraz na kompaktnost a pře-devším hmotnost celého střídače. Volba vhodného bezpotenciálového IGBT modulu je ovlivněna jak výše uvedenými požadavky, tak požadavkem na spolehlivost a v neposlední řadě napěťovou hladinou zdroje. V článku je též řešena problematika chlazení měniče v letecké aplikaci. Ačkoliv se zdánlivě jedná o běžné řešení elektrického pohonu pro nezávislou trakci, má tato aplikace svá specifika, která jsou zde prezentována.

Klíčová slova

trojfázový střídač; pohon; letoun; akumulátor.

Rok RIV

2013

Vydáno

11.06.2013

Nakladatel

Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony

Místo

Plzeň

ISBN

978-80-02-02457-6

Kniha

XXXIII. Celostátní konference o elektrických pohonech

Číslo edice

1.

Strany od

56

Strany do

61

Strany počet

215

URL

BibTex


@inproceedings{BUT100154,
 author="Jan {Knobloch} and Dalibor {Červinka} and Bohumil {Klíma} and Petr {Fajkus} and Ziad {Nouman}",
 title="Elektrický pohon vrtule letounu kategorie VLA",
 annote="V souvislosti s rozvojem pohonů pro nezávislou trakci se experimentuje s těmito pohony rovněž v leteckých aplikacích. V článku je popsána realizace trojfázového střídače pro pohon vrtule letounu kategorie VLA s využitím synchronního motoru s permanentními magnety. V návrhu je kladen důraz na kompaktnost a pře-devším hmotnost celého střídače. Volba vhodného bezpotenciálového IGBT modulu je ovlivněna jak výše uvedenými požadavky, tak požadavkem na spolehlivost a v neposlední řadě napěťovou hladinou zdroje. V článku je též řešena problematika chlazení měniče v letecké aplikaci. Ačkoliv se zdánlivě jedná o běžné řešení elektrického pohonu pro nezávislou trakci, má tato aplikace svá specifika, která jsou zde prezentována.",
 address="Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony",
 booktitle="XXXIII. Celostátní konference o elektrických pohonech",
 chapter="100154",
 howpublished="print",
 institution="Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony",
 year="2013",
 month="june",
 pages="56--61",
 publisher="Česká elektrotechnická společnost, ÚOS Elektrické pohony",
 type="conference paper"
}