Product detail

Solární článek pro infračervené spektrum

FIALA, P. NEŠPOR, D.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Solární článek pro infračervené spektrum pracuje, oproti konvenčním solárním článkům, na vlnových délkách od 800 nm do 2 um. Světelné spektrum o těchto vlnových délkách dodává mnohem větší výkon, a díky tomu má solární článek velmi dobrou účinnost. Článek je navrhnut a realizován jako maticová soustava laděných rezonátorů. Vyroben je pomocí tenkovrstvé technologie na Si substrátu.

Keywords

solární článek, IR spektrum, rezonátor

Create date

19.11.2012

Location

UTEE, FEKT VUT v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno

www