Detail produktu

Moment of inertia v1.0

KUČERA, P. PORTEŠ, P.

Typ produktu

software

Abstrakt

Program Moment of inertia v1.0 slouží k měření a vyhodnocení momentu setrvačnosti. Moment setrvačnosti se měří na torzním kyvadlu. Uživatel zadá parametry pružin, vzorkovací frekvenci, délku měření, okno s váhou a cesty uložení naměřených a zpracovaných souborů. Výstupem je hodnot měřeného momentu setrvačnosti. Pro zpřesnění je užito nelineární regrese.

Klíčová slova

Moment setrvačnosti, nelineární regrese

Datum vzniku

02.11.2011

Umístění

FSI VUT v Brně, Technická 2, Brno, 616 69, místnost A1/621

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty