Product detail

Moment of inertia v1.0

KUČERA, P. PORTEŠ, P.

Product type

software

Abstract

Program Moment of inertia v1.0 slouží k měření a vyhodnocení momentu setrvačnosti. Moment setrvačnosti se měří na torzním kyvadlu. Uživatel zadá parametry pružin, vzorkovací frekvenci, délku měření, okno s váhou a cesty uložení naměřených a zpracovaných souborů. Výstupem je hodnot měřeného momentu setrvačnosti. Pro zpřesnění je užito nelineární regrese.

Keywords

Moment setrvačnosti, nelineární regrese

Create date

02.11.2011

Location

FSI VUT v Brně, Technická 2, Brno, 616 69, místnost A1/621

www

Documents