Detail produktu

Tenzortest 1.0

PORTEŠ, P. DVOŘÁK, K. BLAŤÁK, O.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Hmotnostní parametry (poloha těžiště, tenzor setrvačnosti) částí zavěšení jsou nezbytnými vstupy pro vytvoření detailního modelu zavěšení. V případě tvarově složitých součástí (kombinujících více materiálů), při použití nehomogenních materiálů je obtížné tyto parametry určit. Zařízení Tenzortest je určeno pro stanovení tenzoru setrvačnosti. Systém je založen na principu fyzikálního kyvadla, které je doplněno měřicím zařízením (a záznamovým zařízením) pro velmi přesné měření doby kyvu. Pro přesné určení polohy součásti vůči měřicímu zařízení (i pro určení polohy těžiště) je využito optických scannerů.

Klíčová slova

Tenzor setrvačnosti, měření, model zavěšení, fyzikální kyvadlo

Datum vzniku

10.12.2011

Umístění

C1/101

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty