Product detail

Tenzortest 1.0

PORTEŠ, P. DVOŘÁK, K. BLAŤÁK, O.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Hmotnostní parametry (poloha těžiště, tenzor setrvačnosti) částí zavěšení jsou nezbytnými vstupy pro vytvoření detailního modelu zavěšení. V případě tvarově složitých součástí (kombinujících více materiálů), při použití nehomogenních materiálů je obtížné tyto parametry určit. Zařízení Tenzortest je určeno pro stanovení tenzoru setrvačnosti. Systém je založen na principu fyzikálního kyvadla, které je doplněno měřicím zařízením (a záznamovým zařízením) pro velmi přesné měření doby kyvu. Pro přesné určení polohy součásti vůči měřicímu zařízení (i pro určení polohy těžiště) je využito optických scannerů.

Keywords

Tenzor setrvačnosti, měření, model zavěšení, fyzikální kyvadlo

Create date

10.12.2011

Location

C1/101

www

Documents