Detail produktu

Zkušební trať TPF 1.0

VANČURA, J. BLAŤÁK, O. HEJTMÁNEK, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Zařízení „Zkušební trať PTF 1.0“ je určeno pro testování měřicích systémů pro sledování aerodynamických účinků na jedoucí vozidlo. Vzhledem k dynamice probíhajících dějů při jízdě vozidla se tato dynamika projeví rovněž při snímání tlakového pole. Je tedy nutné na vhodném experimentálním zařízení ověřovat vliv délky a průměru tlakových hadiček a jejich vlivy na amplitudu a fázový posuv měřených tlaků při tlakových pulzacích (dynamika při jízdě vozidla). Navržená zkušební trať umožňuje zkoumání právě těchto vlivů.

Klíčová slova

Zkušební trať, snímač tlaku, tlakové hadičky, pulzace

Datum vzniku

10.12.2011

Umístění

C1/101

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty