Product detail

Zkušební trať TPF 1.0

VANČURA, J. BLAŤÁK, O. HEJTMÁNEK, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Zařízení „Zkušební trať PTF 1.0“ je určeno pro testování měřicích systémů pro sledování aerodynamických účinků na jedoucí vozidlo. Vzhledem k dynamice probíhajících dějů při jízdě vozidla se tato dynamika projeví rovněž při snímání tlakového pole. Je tedy nutné na vhodném experimentálním zařízení ověřovat vliv délky a průměru tlakových hadiček a jejich vlivy na amplitudu a fázový posuv měřených tlaků při tlakových pulzacích (dynamika při jízdě vozidla). Navržená zkušební trať umožňuje zkoumání právě těchto vlivů.

Keywords

Zkušební trať, snímač tlaku, tlakové hadičky, pulzace

Create date

10.12.2011

Location

C1/101

www

Documents