Detail produktu

Software pro zpracování elektroforetogramu z 1D gelové elektroforézy

ŠKUTKOVÁ, H. VÍTEK, M. PROVAZNÍK, I.

Typ produktu

software

Abstrakt

Software pro vyhodnocení příbuznosti mikroorganismů a biologických makromolekul po separaci na 1D gelové elektroforéze. Software provede filtraci obrazového záznamu elektroforetogramu, převede elektroforetogram na 1D signály popisující jednotlivé mikroorganismy a kombinací metod dynamického borcení časové osy a shlukové analýzy vyhodnotí příbuznost mikroorganismů formou dendrogramu.

Klíčová slova

elektroforetogram, shluková analýza, dynamické borcení časové osy (DTW)

Datum vzniku

31.10.2011

Umístění

Ústav biomedicínského inženýrství, FEKT VUT v Brně, Kolejní 4 61200 Brno

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty