Detail produktu

Průtokový MR ventil

MAZŮREK, I. ROUPEC, J. STRECKER, Z.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Funkční vorek magnetického obvodu magnetoreologického ventilu pro použití v automobilních tlumičích. Demonstrátor byl vyroben pro studium rozložení magnetického pole ve štěrbině ventilu a nebyl nikdy naplněn MR kapalinou. Při testování vlivu magnetického obvodu byly jeho některé komponenty postupně modifikovány a magnetometrem byl analyzován vliv této modifikace. Výsledky těchto měření byly použity v rámci diplomního projektu na UK FSI v roce 2011 při návrhu nové generace ventilu.

Klíčová slova

magnetoreologická kapalina, tlumič, magnetický obvod, demonstrátor

Datum vzniku

31.07.2011

Umístění

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty