Product detail

Průtokový MR ventil

MAZŮREK, I. ROUPEC, J. STRECKER, Z.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Funkční vorek magnetického obvodu magnetoreologického ventilu pro použití v automobilních tlumičích. Demonstrátor byl vyroben pro studium rozložení magnetického pole ve štěrbině ventilu a nebyl nikdy naplněn MR kapalinou. Při testování vlivu magnetického obvodu byly jeho některé komponenty postupně modifikovány a magnetometrem byl analyzován vliv této modifikace. Výsledky těchto měření byly použity v rámci diplomního projektu na UK FSI v roce 2011 při návrhu nové generace ventilu.

Keywords

magnetoreologická kapalina, tlumič, magnetický obvod, demonstrátor

Create date

31.07.2011

Location

místnost B1/111 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká Republika

www

Documents