Product detail

Automatizovaná zkušební stolice pro testy životnosti elektrických pohonů

ANDRŠ, O. SYNEK, M. HOUŠKA, P.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Realizované zařízení slouží pro automatizované testy životnosti elektrických pohonů. Jako řídicí a meřící jednotka slouží real time počítač NI RIO.

Keywords

zkušební stolice

Create date

03.11.2010

Location

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

www