Detail produktu

Softwarová analýza vlivu tvaru hrdla v diferenciálně čerpané komoře na čerpání plynu.

MAXA, J. NEDĚLA, V.

Typ produktu

software

Abstrakt

Softwarová analýza proudění plynů u navržených tvarů kužele diferenciálně čerpané komory environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu s ohledem na optimalizaci podmínek pro průchod primárního svazku elektronů. Analýza je odladěná na platformě Solidworks.

Klíčová slova

elektronová mikroskopie, diferenciálně čerpaná komora, EREM

Datum vzniku

01.06.2010

Umístění

VUT, FEKT, UETE, Údolní 53, Brno, 602 00

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www