Product detail

Softwarová analýza vlivu tvaru hrdla v diferenciálně čerpané komoře na čerpání plynu.

MAXA, J. NEDĚLA, V.

Product type

software

Abstract

Softwarová analýza proudění plynů u navržených tvarů kužele diferenciálně čerpané komory environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu s ohledem na optimalizaci podmínek pro průchod primárního svazku elektronů. Analýza je odladěná na platformě Solidworks.

Keywords

elektronová mikroskopie, diferenciálně čerpaná komora, EREM

Create date

01.06.2010

Location

VUT, FEKT, UETE, Údolní 53, Brno, 602 00

www

Documents