Detail produktu

Řídicí systém aktivního magnetického ložiska

VETIŠKA, J. HOUŠKA, P. BŘEZINA, T.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Řídicí systém sloučí pro řízení aktivního magnetického ložiska vyvíjeného na ústavu automatizace a informatiky fakulty strojního inženýrství. Je tvořen řídicí jednotkou (programovatelný automat NI cRIO ), ke které je připojen výkonový zesilovač vlastní výroby s možností měření proudu protékajícího vinutími magnetického ložiska a zdrojem elektrického proudu.

Klíčová slova

Aktivní magnetické ložisko

Datum vzniku

31.03.2010

Umístění

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

Možnosti využití

Využití výsledku jiným subjektem je možné bez nabytí licence (výsledek není licencován)

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

www

Dokumenty