Product detail

Řídicí systém aktivního magnetického ložiska

VETIŠKA, J. HOUŠKA, P. BŘEZINA, T.

Product type

funkční vzorek

Abstract

Řídicí systém sloučí pro řízení aktivního magnetického ložiska vyvíjeného na ústavu automatizace a informatiky fakulty strojního inženýrství. Je tvořen řídicí jednotkou (programovatelný automat NI cRIO ), ke které je připojen výkonový zesilovač vlastní výroby s možností měření proudu protékajícího vinutími magnetického ložiska a zdrojem elektrického proudu.

Keywords

Aktivní magnetické ložisko

Create date

31.03.2010

Location

ÚAI, FSI VUT v Brně; Technická 2 A1/713

www

Documents