Detail produktu

Hydraulický modelový výzkum kapacity přelivu a skluzu se zvýšenými bočními stěnami VD Dalešice

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Typ produktu

prototyp

Abstrakt

V posledních letech dochází k zpřísnění bezpečnostních standardů kladených na velká vodní díla (VD). Mezi taková VD ve správě ČEZ, a.s. patří i Dalešická přehrada s přečerpávací vodní elektrárnou. Součástí hráze je i funkční bezpečnostní blok sestávající z bočního přelivu a navazujícího skluzu pro převádění povodňových průtoků. Pro posouzení a úpravu proudových charakteristik na tomto objektu byl v laboratoři postaven hydraulický model ve zmenšeném měřítku 1:30. Navržené úpravy částí stavebních konstrukcí, zohledňující i jejich finanční náročnost, povedou ke zvýšení kapacity i bezpečnosti díla.

Klíčová slova

modelový výzkum, skluz, Dalešice

Datum vzniku

04.10.2009

Umístění

FAST VUT v Brně

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek

Dokumenty