Product detail

Hydraulický modelový výzkum kapacity přelivu a skluzu se zvýšenými bočními stěnami VD Dalešice

ŠULC, J. ŽOUŽELA, M.

Product type

prototyp

Abstract

V posledních letech dochází k zpřísnění bezpečnostních standardů kladených na velká vodní díla (VD). Mezi taková VD ve správě ČEZ, a.s. patří i Dalešická přehrada s přečerpávací vodní elektrárnou. Součástí hráze je i funkční bezpečnostní blok sestávající z bočního přelivu a navazujícího skluzu pro převádění povodňových průtoků. Pro posouzení a úpravu proudových charakteristik na tomto objektu byl v laboratoři postaven hydraulický model ve zmenšeném měřítku 1:30. Navržené úpravy částí stavebních konstrukcí, zohledňující i jejich finanční náročnost, povedou ke zvýšení kapacity i bezpečnosti díla.

Keywords

modelový výzkum, skluz, Dalešice

Create date

04.10.2009

Location

FAST VUT v Brně

Documents