Detail produktu

Vytvoření pokročilých metod a nástrojů ke zvýšení tepelné účinnosti elektráren a tepláren-Turbiny a kondenzace

FIEDLER, J. ŠKORPÍK, J.

Typ produktu

ověřená technologie

Abstrakt

Stanovení vlivu množství přisávaného vzduchu do kondenzátoru na zhoršování účinnosti přenosu tepla. Snížení průtoku chladící vody kondenzátorem na zhoršování účinnosti přenosu tepla. Na tomto základě stanovení algoritmů pro diagnostiku množství přisávaného vzduchu, snížení průtoku chladící vody, které vedou ke snížení přenosu tepla v kondenzátorech. Stanovení číselných hodnot konstant v těchto algoritmech využitím provozních a speciálních měření na referenční elektrárně: elektrárna Opatovice nad Labem (EOP). Ověření algoritmů na souborech provozních měření z referenční elektrárny.

Datum vzniku

30.11.2006

Umístění

I&C Energo a.s.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek nepožaduje licenční poplatek