Product detail

Vytvoření pokročilých metod a nástrojů ke zvýšení tepelné účinnosti elektráren a tepláren-Turbiny a kondenzace

FIEDLER, J. ŠKORPÍK, J.

Product type

ověřená technologie

Abstract

Stanovení vlivu množství přisávaného vzduchu do kondenzátoru na zhoršování účinnosti přenosu tepla. Snížení průtoku chladící vody kondenzátorem na zhoršování účinnosti přenosu tepla. Na tomto základě stanovení algoritmů pro diagnostiku množství přisávaného vzduchu, snížení průtoku chladící vody, které vedou ke snížení přenosu tepla v kondenzátorech. Stanovení číselných hodnot konstant v těchto algoritmech využitím provozních a speciálních měření na referenční elektrárně: elektrárna Opatovice nad Labem (EOP). Ověření algoritmů na souborech provozních měření z referenční elektrárny.

Create date

30.11.2006

Location

I&C Energo a.s.

Documents