Detail publikace

Optimalizace integrované ochrany v povodí Loučky

RUČKOVÁ SALA, A., KORSUŇ, S., DUMBROVSKÝ, M., PODHRÁZSKÁ, J.

Originální název

Optimalizace integrované ochrany v povodí Loučky

Český název

Optimalizace integrované ochrany v povodí Loučky

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek se zabývá otázkou řešení protierozní a povodňové problematiky. Jeho hlavním cílem je návrh variantní integrované ochrany a organizace území v ploše povodí, kterým dojde ke snížení negativních účinků povrchového odtoku, jehož následkem dochází ke vzniku erozních a transportních procesů, a který je zdrojem vzniku četných povodňových situací. Ochrana území musí začínat v ploše povodí realizací přírodě blízkých opatření, která umožňují zpomalení a snižování povrchového odtoku. Tu část, kterou nebude možné zadržet v ploše povodí, je nutné transformovat pomocí vodohospodářských prvků technického charakteru. Výběr nejvhodnější kombinace protierozních a protipovodňových opatření v ploše povodí je proveden pomocí řešení sestaveného optimalizačního modelu OMIAP.

Český abstrakt

Článek se zabývá otázkou řešení protierozní a povodňové problematiky. Jeho hlavním cílem je návrh variantní integrované ochrany a organizace území v ploše povodí, kterým dojde ke snížení negativních účinků povrchového odtoku, jehož následkem dochází ke vzniku erozních a transportních procesů, a který je zdrojem vzniku četných povodňových situací. Ochrana území musí začínat v ploše povodí realizací přírodě blízkých opatření, která umožňují zpomalení a snižování povrchového odtoku. Tu část, kterou nebude možné zadržet v ploše povodí, je nutné transformovat pomocí vodohospodářských prvků technického charakteru. Výběr nejvhodnější kombinace protierozních a protipovodňových opatření v ploše povodí je proveden pomocí řešení sestaveného optimalizačního modelu OMIAP.

Klíčová slova

eroze půdy, integrovaná ochrana území, kriterium optimality, ochrana intravilánu, optimalizační model, povodně, povrchový odtok, protierozní opatření

Rok RIV

2010

Vydáno

01.12.2010

Nakladatel

VŠTE

Místo

České Budějovice

ISSN

1802-503X

Periodikum

Littera Scripta

Ročník

3

Číslo

1-2

Stát

CZ

Strany od

280

Strany do

295

Strany počet

16

Dokumenty

BibTex


@article{BUT50135,
 author="Aleksandra {Ručková Sala} and Miroslav {Dumbrovský} and Svatopluk {Korsuň}",
 title="Optimalizace integrované ochrany v povodí Loučky",
 annote="Článek se zabývá otázkou řešení protierozní a povodňové problematiky. Jeho hlavním cílem je návrh variantní integrované ochrany a organizace území v ploše povodí, kterým dojde ke snížení negativních účinků povrchového odtoku, jehož následkem dochází ke vzniku erozních a transportních procesů, a který je zdrojem vzniku četných povodňových situací. Ochrana území musí začínat v ploše povodí realizací přírodě blízkých opatření, která umožňují zpomalení a snižování povrchového odtoku. Tu část, kterou nebude možné zadržet v ploše povodí, je nutné transformovat pomocí vodohospodářských prvků technického charakteru. Výběr nejvhodnější kombinace protierozních a protipovodňových opatření v ploše povodí je proveden pomocí řešení sestaveného optimalizačního modelu OMIAP.",
 address="VŠTE",
 chapter="50135",
 institution="VŠTE",
 journal="Littera Scripta",
 number="1-2",
 volume="3",
 year="2010",
 month="december",
 pages="280--295",
 publisher="VŠTE",
 type="journal article - other"
}