Publication detail

Optimalizace integrované ochrany v povodí Loučky

RUČKOVÁ SALA, A., KORSUŇ, S., DUMBROVSKÝ, M., PODHRÁZSKÁ, J.

Original Title

Optimalizace integrované ochrany v povodí Loučky

Czech Title

Optimalizace integrované ochrany v povodí Loučky

Language

cs

Original Abstract

Článek se zabývá otázkou řešení protierozní a povodňové problematiky. Jeho hlavním cílem je návrh variantní integrované ochrany a organizace území v ploše povodí, kterým dojde ke snížení negativních účinků povrchového odtoku, jehož následkem dochází ke vzniku erozních a transportních procesů, a který je zdrojem vzniku četných povodňových situací. Ochrana území musí začínat v ploše povodí realizací přírodě blízkých opatření, která umožňují zpomalení a snižování povrchového odtoku. Tu část, kterou nebude možné zadržet v ploše povodí, je nutné transformovat pomocí vodohospodářských prvků technického charakteru. Výběr nejvhodnější kombinace protierozních a protipovodňových opatření v ploše povodí je proveden pomocí řešení sestaveného optimalizačního modelu OMIAP.

Czech abstract

Článek se zabývá otázkou řešení protierozní a povodňové problematiky. Jeho hlavním cílem je návrh variantní integrované ochrany a organizace území v ploše povodí, kterým dojde ke snížení negativních účinků povrchového odtoku, jehož následkem dochází ke vzniku erozních a transportních procesů, a který je zdrojem vzniku četných povodňových situací. Ochrana území musí začínat v ploše povodí realizací přírodě blízkých opatření, která umožňují zpomalení a snižování povrchového odtoku. Tu část, kterou nebude možné zadržet v ploše povodí, je nutné transformovat pomocí vodohospodářských prvků technického charakteru. Výběr nejvhodnější kombinace protierozních a protipovodňových opatření v ploše povodí je proveden pomocí řešení sestaveného optimalizačního modelu OMIAP.

Documents

BibTex


@article{BUT50135,
 author="Aleksandra {Ručková Sala} and Miroslav {Dumbrovský} and Svatopluk {Korsuň}",
 title="Optimalizace integrované ochrany v povodí Loučky",
 annote="Článek se zabývá otázkou řešení protierozní a povodňové problematiky. Jeho hlavním cílem je návrh variantní integrované ochrany a organizace území v ploše povodí, kterým dojde ke snížení negativních účinků povrchového odtoku, jehož následkem dochází ke vzniku erozních a transportních procesů, a který je zdrojem vzniku četných povodňových situací. Ochrana území musí začínat v ploše povodí realizací přírodě blízkých opatření, která umožňují zpomalení a snižování povrchového odtoku. Tu část, kterou nebude možné zadržet v ploše povodí, je nutné transformovat pomocí vodohospodářských prvků technického charakteru. Výběr nejvhodnější kombinace protierozních a protipovodňových opatření v ploše povodí je proveden pomocí řešení sestaveného optimalizačního modelu OMIAP.",
 address="VŠTE",
 chapter="50135",
 institution="VŠTE",
 journal="Littera Scripta",
 number="1-2",
 volume="3",
 year="2010",
 month="december",
 pages="280--295",
 publisher="VŠTE",
 type="journal article - other"
}