Detail publikace

Národní prvek jako faktor posilující konkurenceschopnost podniku

VESELÁ, J.

Originální název

Národní prvek jako faktor posilující konkurenceschopnost podniku

Český název

Národní prvek jako faktor posilující konkurenceschopnost podniku

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá příkladem úspěšného českého výrobce kolových nápoju Kofola a.s. Společnost byla vystavena významným změnám v politickém a ekonomikcém prostředí tehdejšího Československa. Na příkladu společnosti je poukázáno na použití etnocentrismu a efektu země původu jako nástroje, který pomáhá společnosti zvyšovat konkurenceschopnost na trzích, na kterých působí. Zvolená marketignová strategie pomohla Kofole vybudovat z téměř zapomenuté značky jednu z nejpopulárnějších značek v České a Slovenské republice.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá příkladem úspěšného českého výrobce kolových nápoju Kofola a.s. Společnost byla vystavena významným změnám v politickém a ekonomikcém prostředí tehdejšího Československa. Na příkladu společnosti je poukázáno na použití etnocentrismu a efektu země původu jako nástroje, který pomáhá společnosti zvyšovat konkurenceschopnost na trzích, na kterých působí. Zvolená marketignová strategie pomohla Kofole vybudovat z téměř zapomenuté značky jednu z nejpopulárnějších značek v České a Slovenské republice.

Klíčová slova

efekt země původu, spotřebitelský etnocentrismus, branding, kolové nápoje

Rok RIV

2011

Vydáno

19.05.2011

Nakladatel

EKONÓM

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-225-3200-6

Kniha

Aktuálne pohl'ady na konkurencieschopnosť a podnikanie. Nové výzvy

Strany od

539

Strany do

543

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT36828,
 author="Jitka {Veselá}",
 title="Národní prvek jako faktor posilující konkurenceschopnost podniku",
 annote="Příspěvek se zabývá příkladem úspěšného českého výrobce kolových nápoju Kofola a.s. Společnost byla vystavena významným změnám v politickém a ekonomikcém prostředí tehdejšího Československa. Na příkladu společnosti je poukázáno na použití etnocentrismu a efektu země původu jako nástroje, který pomáhá společnosti zvyšovat konkurenceschopnost na trzích, na kterých působí. Zvolená marketignová strategie pomohla Kofole vybudovat z téměř zapomenuté značky jednu z nejpopulárnějších značek v České a Slovenské republice.",
 address="EKONÓM",
 booktitle="Aktuálne pohl'ady na konkurencieschopnosť a podnikanie. Nové výzvy",
 chapter="36828",
 howpublished="print",
 institution="EKONÓM",
 year="2011",
 month="may",
 pages="539--543",
 publisher="EKONÓM",
 type="conference paper"
}