Detail patentu

Simulátor distribučních sítí pro výcvik a certifikaci pracovníků

PTÁČEK, M. DRÁPELA, J. TOMAN, P. TOPOLÁNEK, D. HOJDAR, K. HROUDA, J. KYSNAR, F. PROCHÁZKA, K.

Typ patentu

užitný vzor

Abstrakt

Technické řešení se týká konstrukce systému simulátoru distribučních sítí pro výcvik a certifikaci pracovníků provozovatele distribuční soustavy (PDS), konkrétněji jde o koncepci a dílčí bloky simulátoru, který umožní provozovateli distribučních soustav vyhovět novým požadavkům Nařízením Komise EU, zvýšit bezpečnost provozu a urychlení obnovy provozu při poruchách, při náhradním napájení i ověřování plánování programových prací, ale umožní i respektovat přídavná omezení při málo pravděpodobných stavech jako je rezervace příkonu/výkonu pro poskytování podpůrných služeb a další.

Klíčová slova

simulátor; distribuční sítě; obnovitelné zdroje; Smart Grids; přechodové děje; integrace obnovitelných zdrojů; certifikace personálu; výcvik personálu; modelování sítí

Číslo patentu

34105

Datum zápisu

16.06.2020

Datum skončení platnosti

20.05.2024

Vlastník

EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., České Budějovice, CZ Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek

www

Dokumenty