Detail produktu

Elektronická část továrního programovacího klíče

LEVEK, V. ŠTEFFAN, P.

Typ produktu

funkční vzorek

Abstrakt

Inicializační proces sestavené mechatronické vložky je realizován prostřednictvím továrního programovacího klíče. Klíč komunikuje kryptograficky zabezpečenou sběrnicí s mechatronickou vložkou a je zároveň připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB. Pomocí tohoto klíče je mechatronická vložka opatřena identifikačním číslem v rámci zakázky, jsou otestovány její periferie a také lze pomocí něj kompletně vyčíst paměť ve vložce. Proces inicializace, testování a komunikace s aplikací běžící v počítači je řízen 16 bitovým mikrokontrolérem MSP430FR5969 od výrobce Texas Instruments.

Klíčová slova

Mechatronika; Zámek; Klíč; Kryptografie; Sběrnice;

Datum vzniku

02.10.2017

Umístění

UMEL, Tokoz, a.s.

Možnosti využití

K využití výsledku jiným subjektem je vždy nutné nabytí licence

Licenční poplatek

Poskytovatel licence na výsledek požaduje licenční poplatek